Siva voda

U ovoj oblasti, ASIO.group može ponuditi svojim klijentima pripremu stručnih izvješća, konzultantske usluge, studije i projekte, audite i izrada operativnih pravila za:

- optimizaciju upravljanjanja vodama,
- projektiranje ekonomski prihvatljive tehnologije za tretman sive vode,
- ekonomska procjene predloženih tehnologija za tretman sive vode,
- detaljna obrada operativnih troškova,
- prijedlozi sa racionalnim rješenjima, procesni dijagrami, operativni parametri i načini rada,
- procjene za različite vrste građevinskih objekata.

Primjena u sljedećim područjima: obiteljske kuće,apartmani, wellness centri, bazeni, javna kupatila, uredski objekti, hoteli, industrijska postrojenja i sportski centri.

Photo: AS-GW/AQUALOOP

AS-GW/AQUALOOP

Tretman sive vode pomoću AS-GW/AQUALOOP sustava nudi vrlo sofisticirano rješenje koje kombinira biološku obradu sa ultrafiltracijom, proizvodeći tako kvalitetnu i higijenski sigurnu procesnu vodu za daljnje korištenje.

više
Photo: AS-RAINMASTER FAVORIT

AS-RAINMASTER FAVORIT

Potpuno automatizirana, kontrolna i operativna jedinica sa pumpom, kontrolom i automatskim nadupunjavanjem vode, namijenjena za oborinsku vodu i recikliranje sive vode. Sistem oborinske vode za veće stambene jedinice, velika kućanstva, poslovne objekte te za industrijsku primjenu.

više

 

Kontakti

HRVATSKA

ASIO d.o.o.
BIOS, J.J.Strosmayera 341
31000 Osijek
Hrvatska

tel.: +385 31 638 125
mob.: +385 99 3355 315
fax: +385 31 638 125
e-mail: asioasio.hr

BOSNA i HERCEGOVINA

EKO-servis d.o.o
Bukva, Put Izudina Alićehajića bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 32 650 779
fax: +387 32 650 779
e-mail: ekoservbih.net.ba