• optimizaciju upravljanjanja vodama,
  • projektiranje ekonomski prihvatljive tehnologije za tretman sive vode,
  • ekonomska procjene predloženih tehnologija za tretman sive vode,
  • detaljna obrada operativnih troškova,
  • prijedlozi sa racionalnim rješenjima, procesni dijagrami, operativni parametri i načini rada,
  • procjene za različite vrste građevinskih objekata.

Primjena u sljedećim područjima: obiteljske kuće,apartmani, wellness centri, bazeni, javna kupatila, uredski objekti, hoteli, industrijska postrojenja i sportski centri.