AS-GW/AQUALOOP

Tretman sive vode pomoću AS-GW/AQUALOOP sustava nudi vrlo sofisticirano rješenje koje kombinira biološku obradu sa ultrafiltracijom, proizvodeći tako kvalitetnu i higijenski sigurnu procesnu vodu za daljnje korištenje…

To su kompaktna postrojenja za pročišćavanje sive vode, pogodna su za primjenu u obiteljskim kućama te za apartmanske komplekse. Veličine postrojenja za obradu sive vode se kreću u rasponu od 4-144 ES (ekvivalent stanovnika). Uređaji su napravljeni od standardnih elemenata, koji se mogu jednostavno kombinirati, što ih čini pogodnim za oba tipa objekata, objekti u izgradnji ili obnavljanje starih objekata. Uz povećanje cijene pitke vode, ponovna upotreba vode postaje sve važnija. Ekonomičnu i ekološki prihvatljivu tehnologiju ugrađena u AS-GW sustav karakterizira niska potrošnja energije i neovisnosti o klimatskim uvjetima.

Sustavi za tretman sive vode sakupljaju i obrađuju sivu vodu koja potječe od tuširanja, umivaonika, strojeva za pranje rublja i tehnoloških procesa, tj. bez fekalija i urina. Ovim sustavom dobijemo procesnu vodu visoke kvalitete koja se može dalje koristiti.

Zašto koristiti AS-GW
- Ušteda pitke vode, bez obzira na kišu
- Kratko vrijeme povrata – očuvanje pitke vode, ušteda prilikom ispuštanja otpadnih voda
- Niska potrošnja energije - visoka kvaliteta i manje zagađene vode
- Minimalni zahtjevi za prostorom - pomoću membranske tehnologije smanjujemo prostorne zahtjeve, a time i investicijske troškove
- Upotreba provjerene membranske tehnologije - Ograničeni izvori kvalitetne pitke vode - zaštita okoliša i izvora vode

Siva voda se može koristiti na mnogo načina ….
- Obiteljske kuće - normalna obiteljska kuća koristi prosječno 600 l / dan od kojih možemo koristiti i  do 50% ponovno
- Stambene kuće – kombinacijom sive vode i oborinske vode se mogu postići velike uštede
- Hoteli, wellness centri – nastaju velike količine sive vode. Potrošnja vode u hotelima kreće se 125-200 litara / dan / gostu
- Sportski centri - velike površine za navodnjavanje koji se mogu navodnjavati sivom vodom
- Komercijalne i industrijske zgrade – nastaje velika količina sive vode iz tuševa i umivaonika koja se može ponovno koristiti npr. za ispiranje WC-a

Opis tehnologije
Otpadne vode prije ulaska u reakcijski spremnik prolazi kroz mehanički tretman, te odlazi na daljnju biološku obradu. Reakcija spremnik je opremljen s membranskim modulom koji u svom donjem dijelu sadrži aeracijske elemente. Iznad membranskog modul je instalirana pumpa, vakum usisava vodu kroz membrane koja odlazi dalje u spremnik za tretiranu vodu. Sustav sadrži sigurnosni preljev. Ukoliko je potrebno čista vode se može dodati u sustav.