Prehrambena industrija

Tehnologija (flotacijska jedinica) označena pod nazivom AS-FLOT se može koristiti za tretman otpadnih voda iz prehrambene industrije. AS-FLOT tehnologija se koristi za tretman otpadnih voda klaonica i industrija za preradu mesa, mljekara, sirana, pivovara, pogona za preradu biljnih ulja i životinjskih masnoća…

Tehnologija (flotacijska jedinica) označena pod nazivom AS-FLOT se može koristiti za tretman otpadnih voda iz prehrambene industrije. AS-FLOT tehnologija se koristi za tretman otpadnih voda klaonica i industrija za preradu mesa, mljekara, sirana, pivovara, pogona za preradu biljnih ulja i životinjskih masnoća.

AS-FLOT tehnoligija se može koristiti u slijedećim granama prehrambene industrije:

  • Mesna industrija
  • Pivovare
  • Klaonice stoke
  • Prerada ribe
  • Mljekare
  • Proizvodnja čipsa i sl.
  • Sirane

Princip rada AS–FLOT tehnologije temelji se na separacijskim procesima, koji se koriste za izdvajanje dispergiranih čestica (suspendirane tvari, ulja i masnoće) iz otpadne vode. Tijekom procesa flotacije dolazi do interakcije između čestica onečišćenja i finih mjehurića zraka pri čemu nastaje flotacijska pjena koja je lakša od vode te isplivava na površinu. Pjena se sa površine uklanja pomoću zgrtača u prihvatni spremnik. Otpadna voda sadrži specifične čestice organskog porijekla, čije se prisustvo očituje kroz povišene koncentracije KPK, BPK5, suspendirane tvari te ulja i masti. Također jedna od karakteristika otpadne vode iz prehrambene industrije je česta promjena temperature, pogotovo otpadne vode iz mesne industrije. Ovisno o zahtjevanim izlaznim parametrima u mogućnosti smo ponuditi projektiranje, dostavu i montažu opreme ne samo za mehanički pred-tretman već i za biološko pročišćavanje otpadne vode. Biološki tretman otpadne vode je potrebno primjeniti u slučajevima kada se pročišćena voda ispušta u prirodni recipijent. Sanitarno fekalna voda se ne podvrgava tretmanu na flotacijskoj jedinici već se nakon odgovarajućeg mehaničkog pred-tretmana direktno odvodi u UPOV.

Odabrane reference

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan)
Kostelecké uzeniny,a.s Kostelec u Jihlavy, CZ 900
Masná výroba Josef Filák Horní Lideč, CZ 120
MAKOVEC a.s. Držovice, CZ 90
MASO V + W, s.r.o Krnov, CZ 20
MVDr. Jaromír Steinhauser Brno, CZ 76
ABOLIV Mihai Viteazu, RO 80
Drůbeží polotovary NANJUK Kolarovo, BG 40
SVAMAN, s.r.o. Myjava, SK 210
Řeznictví František Šutera Olešnice, CZ 45
Gordon Prod Bisericani, RO 90
Drůbež CZ, s.r.o. Kunštát na Moravě, CZ 55
Masna Příbram, spol. s r.o. Příbram, CZ 800
Mlékárna Hlinsko Hlinsko, CZ 700
Jatka Poběžovice Poběžovice, CZ 75