Uređaji za obradu otpadnih voda u industriji

Pročišćavanje industrijskih otpadnih voda je trenutno apsolutno neophodno. Izlazna otpadna voda iz industrijskih pogona može imati veliki utjecaj na kvalitetu podzemnih voda i vodenih tokova. Iz tog razloga povećava se broj institucija i industrijskih kompanija koje odgovorno vode računa o ovom problemu.  U našoj ponudi možete naći specijalizirana postrojenja za obradu otpadne vode koja su namijenjene za temeljito pročišćavanje industrijskih otpadnih voda ili sprječavanje kontaminaciju otpadnim vodama.
Photo: Prehrambena industrija

Prehrambena industrija

Tehnologija (flotacijska jedinica) označena pod nazivom AS-FLOT se može koristiti za tretman otpadnih voda iz prehrambene industrije. AS-FLOT tehnologija se koristi za tretman otpadnih voda klaonica i industrija za preradu mesa, mljekara, sirana, pivovara, pogona za preradu biljnih ulja i životinjskih masnoća.

više
Photo: Proizvodnja papira

Proizvodnja papira

Tehnologija za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobna ljepila iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju papira. Tehnologija izdvajanja se koristi za mješovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i ljepila) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim onečišćenjem (boje ili ljepila) . Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Automobilska industrija

Automobilska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda nastalih u automobilskoj industriji se može koristiti za izdvajanje boja, ljepila, emulzija iz industrijskih otpadnih voda koje nastaju u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Metalo-prerađivačka industrija

Metalo-prerađivačka industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda metalo prerađivačke industrije omogućuje izdvajanje emulzija, boja,pigmenata, pasti za lemljenje i odmašćivanje iz onečišćenih voda nastalih u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Grafička industrija

Grafička industrija

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda grafičke industrije u mogućnosti je izdvojiti boje na bazi vode iz vode onečišćene u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Praonice rublja

Praonice rublja

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda praonice rublja u mogućnosti je izdvojiti nečistoće, mehaničke čestice, sredstva za izbjeljivanje i tenzide iz otpadne vode praonice rublja. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Građevinska industrija

Građevinska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda koje nastaju u graditeljstvu je u mogućnosti izdvojiti boje, pigmente, vezivna ljepila, mehaničke nečistoće (pijesak) kao i disperzije (veziva topiva u vodi). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Drvna industrija

Drvna industrija

Tehnologija za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobna ljepila iz industrijskih otpadnih voda drvne industrije. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mješovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i ljepila) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim onečišćenjem (boje ili ljepila) . Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Industrija namještaja

Industrija namještaja

Tehnologija za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobna ljepila iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju namještaja. Tehnologija izdvajanaj se koristiti za mješovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i ljepila) kao i za otpadne vode zagađene samo jedinim onečišćanjem (boje ili ljepila).

više
Photo: Tekstilna industrija

Tekstilna industrija

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda tekstilne industrije u mogućnosti je izdvojiti boje, sredstva za izbjeljivanje i mehaničke nečistoće iz otpadne vode nastale tijekom proizvodnih procesa. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Proporcionalni dozatori kemikalija

Proporcionalni dozatori kemikalija

Sistemi za proporcionalno doziranje su dizajnirani za doziranje kemikalija(npr. flokulanata tijekom ostovremene precipitacije fosfata u utpadnim vodama) u postrojenjima koja se susreću sa različitim nivoima vode ovisno od ulazne količine otpadne vode. Oprema se također može postaviti u postojeća postrojenja.

više