Prepumpne stanice

Prepumpna stanice koriste se za transport otpadnih voda, oborinske vode, podzemne vode ili drugih tekućina iz kućanstva, općina ili gradova na tlačnu ili gravitacijsku kanalizaciju. Prepumpna stanice su izrađene od polipropilena što jamči njihovu kemijsku i mehaničku otpornost tako da oni mogu biti smješteni podzemno ili nadzemno. OV AS-PUMP AMADS3 prepumpna stanica spada među najbolja tehnička rješenja na tržištu. Glavne prednosti su: niski operativni troškovi, odvajanje krutih tvari i rad bez neugodnih mirisa.

Photo: AS-PUMP

AS-PUMP

AS-PUMP prepumpne stanice za kućanstva (prepumpna okna, prepumpne jame) su dizajnirane za prepumpavanje otpadne vode, oborinske vode i podzemne vode iz privatnih kućanstava pod tlakom u kanalizacijsku mrežu ili prema gravitacijskoj kanalizaciji.

više