AS-VARIOcomp N (30 - 300 ES)

Linija postrojenja projektirana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIO comp N je linija UPOV dizajnirana za volumno opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rješenja za ova postrojenja se temelji se na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provjereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

Detalj proizvoda
AS-VARIOcomp N (30 - 300 ES)

BIOLOŠKI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AS-HSBR (60-300 ES)

AS-HSBR je biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (u daljem tekstu UPOV) i predstavlja opseg proizvoda koji su se odlično pokazali u praksi još od 1993. Zbog našeg dugogodišnjeg iskustva u mogućnosti smo ponuditi visok profesionalni standard u sferi faze projektiranja, implementacije i proizvodnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda po principu “ključ u ruke”.

Detalj proizvoda
BIOLOŠKI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AS-HSBR (60-300 ES)

AS-VARIOcomp N ULTRA (30 - 300 ES)

Linija proizvoda veličine od 30-300ES. Uređaji su projektirani za tretman sanitarno-fekalne otpadne vode stalno naseljenih objekata veličine 30-300ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa oborinskom vodom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

Detalj proizvoda
AS-VARIOcomp N ULTRA (30 - 300 ES)

Obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES

AS-ISO MBR linija za pročišćavanje otpadnih voda namijenjena je za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za pročišćavanje komunalne vode se koristi aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smjese aktivnog mulja i pročišćene vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimiziraju na način da se dobije izlazna voda visoke kvalitete koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda.

Detalj proizvoda
Obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES

AS-VARIOcomp D 400-5000ES

Uređaj za obradu otpadne vode (UPOV) sa oznakom AS-VARIOcomp D je projektirana za upotrebu u naseljima od 400-5000 ekvivalent stanovnika (ES). Na osnovu našeg dugogodišnje iskustvo u izradi i projektiranju UPOV vršimo stalna poboljšanja naših sustava. UPOV se temelji na stabilnom i pouzdanom radu sa minimalnim potrebnim radnim aktivnostima. To je zasnovano na našoj inovativnoj izvedbi tehnologije u sekundarnom taložniku i smanjivanju operativnih troškova (uglavnom su vezani za tretman mulja).

Detalj proizvoda
AS-VARIOcomp D 400-5000ES