Obrada otpadne vode za obiteljske kuće (UPOV)

Mali uređaji za pročišćavanje otpadnih voda za kućanstva su namijenjeni za mehaničko-biološku obradu otpadnih voda. Biološka jedinica može zamijeniti sabirne ili septičke jame i koristi za obradu otpadnih voda iz obiteljskih kuća ili vikendica. Glavne prednosti uređaja AS-VARIOcomp K za obiteljske kuće je brz povratak uloženih sredstava te niski operativni troškovi.

Photo: AS-VARIOcomp K

AS-VARIOcomp K

Linija postrojenja projektirana za obradu sanitarno fekalnih voda iz obiteljskih kuća. Tehnološka rješenja za ova postrojenja se temelje na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provjereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

više
Photo: AS-VARIOcomp K ULTRA

AS-VARIOcomp K ULTRA

Uređaji za obradu otpadne vode su projektirani za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda objekata veličine 3-25ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa oborinskom vodom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

više
Photo: AS-PUMP

AS-PUMP

AS-PUMP prepumpne stanice za kućanstva (prepumpna okna, prepumpne jame) su dizajnirane za prepumpavanje otpadne vode, oborinske vode i podzemne vode iz privatnih kućanstava pod tlakom u kanalizacijsku mrežu ili prema gravitacijskoj kanalizaciji.

više
Photo: AS-PP SEPTIC TANK ER, EO

AS-PP SEPTIC TANK ER, EO

Septičke jame ASIO, napravljene su metodom zavarivanja konstrukcijskih elemenata i ploča od polipropilena ili polietilena te njihovih polimera, homogena i lagana-tehnologija zavarivanja. Na zahtjev kupca, plastični spremnici mogu biti opremljeni s pregradama ili različitim otvorima i priključcima za spajanje cjevovoda. Septičke jame su obično dizajnirane kao zatvoreni spremnici sa plastičnim poklopcem (nije projektiran za hodanje) ili s poklopcem od lijevanog željeza pogodnim za hodanje. Plastični spremnici mogu biti proizvedeni da omogućuju siguran kontakt s hranom. Septičke jame su vodonepropusne u skladu sa ČSN 75 0905 normom. Dizajn i statička provjera plastičnih spremnika vrši se naprednom računalnom metodom konačnih elemenata.

više
Photo: AS-AKTIV

AS-AKTIV

Ovaj proizvod utječe na smanjenja neugodnih mirisa, ali i na smanjenje količine mulja što se očituje kroz povećanje vremenskog perioda između dva čišćenja (uklanjanja mulja). Također ovaj proizvod utječe i na visoku učinkovitost razgradnje organskih masnoća u kanalizacijskom sistemu.

više