Preljevne komore

Preljevne komore su objekti u sustavima kanalizacijske mreže, koji služe za odvajanje oborinske vode iz sustava kanalizacijske mreže.  Oba proizvoda po hidro-inženjerskom dizajnu kao i po načinu ugradnje, spadaju u najkompliciranije strukture u kanalizacijskom sustavu. Iz tog razloga, u našoj ponudi možete pronaći različite tipove i veličine preljevnih komora, koje se mogu koristiti za rješavanje navedenih problema.

Photo: AS-ŠOK

AS-ŠOK

Preljevne komore su posebno pogodne za korištenje kod konfiguracije terena sa malim nagibom, koja se često susreće sa problemom povratka vode u kanalizacijski sistem, a koje imaju preljev koji odlazi prema recipijentu. U principu, preljevna komora AS-ŠOK garantira minimalni odljev Qt prema postrojenju za obradu otpadne vode, dok god ukupni priljev Qc u komoru nije 10-12 puta veći od granične vrijednost protoka Ql.

više
Photo: AS-BALOK

AS-BALOK

Preljevne komore su osobito korisne u slučajevima kada se cijevno zadržavanje u dolaznoj kanalizaciji može koristiti kao prednost. AS-BALOK tip se temelji na načelu razdvajanja razrijeđene otpadne vode preko preljevnog ruba. Svaka tip AS-BALOK preljevne komore je opremljen integriranim zasunom na odljevu prema prigušnoj liniji, s podesivim preljevnim rubom. Oba ova kontrolna elementa su izrađena od nehrđajućeg čelika 17 240. Minimalna granica odljeva Ql iz komore je ograničena u rasponu (DN 150 ograničenje protoka cca. 15-20 l /s).

više