AS-PUMP

AS-PUMP prepumpne jedinice za domaćinstva (prepumpna šahte, prepumpne jame) su dizajnirane za prepumpavanje otpadne vode, atmosferske vode i podzemne vode iz privatnih domaćinstava pod pritiskom u kanalizacionu mrežu ili prema gravitacijskoj kanalizaciji…

AS-PUMP prepumpne jedinice za domaćinstva (prepumpna šahte, prepumpne jame) su dizajnirane za prepumpavanje otpadne vode, atmosferske vode i podzemne vode iz privatnih domaćinstava pod pritiskom u kanalizacionu mrežu ili prema gravitacijskoj kanalizaciji.

Prepumpne jedinice (prepumpne šahte, prepumpne jame) su napravljene metodom zavarivanja ploča od polipropilena i dizajnirane na način da budu samonosive prilikom ugradnje u zelenu površinu. Ukoliko se ugradnja vrši na putevima prepumpna stanica mora biti u potpunosti ugrađena u beton. Pumpe se isporučuju sa kućištem od livenog gvožđai i sa noževima za rezanje. Radom pumpi upravlja elektro upravljačka jedinica koja je dizajnirana za ugradnju na fasadu ili u zid. Oprema se isporučuje sa svetlosnim indikatorima koji signaliziraju rad pumpi (normalni rad ili kvarove). Pumpe se kontrolišu pomoću elektro upravljačke jedinice dizajnirane da bude instalirana na fasadi ili ugrađena u zid. Greške se signaliziraju svetlosnim signalima u standardnom dizajnu.

Kvarovi na opremi se mogu dodatno prijavljivati putem SMS poruke, putem GSM modema, putem svetlosne ili zvučne signalizacije (dodatna oprema). Isporuka uključuje liveno gvozden poklopac 600x600 mm klase „B“ ili okrugli plastični poklopac punjen sa betonom prečnika 600 mm.

AS-PUMP - dizajn i prednosti

AS-PUMPA RDS - cilindrične, samonosive prepumpne jedinice se koriste za sanitarno-fekalnu vodu
AS-PUMPA RDD - cilindrične, samonosive prepumpne jedinice se koriste za atmosfersku vodu

  • Samonosivi rezervoar sa mogućnošću hodanja po njemu
  • Pouzdane, izdržljive potopne pumpe s noževima za rezanje
  • Vodootporan i otporan na koroziju
  • Otporan na podzemne vode
  • Zvučna ili daljinska prijava kvarova
  • Kompletna isporuka bez bilo kakvih daljih prilagođivanja na licu mesta
  • Dugi vek trajanja (rade se statički proračuni)
  • Servis osiguran za vreme i nakon isteka garantnog roka

Tipovi pumpi u prepumpnim jedinicama za domaćinstva

SIGMA LUTÍN 1 1/4 EFRU
Potopna muljna pumpa sa noževima za rezanje.
Koristi se za prepumpavanje otpadne vode u kanalizacionu mrežu pod pritiskom.
Parametri: Q=0.8 l/s, H = 50 m, P = 1.1 kW

SIGMA LUTÍN 50 GFZU
Potopna muljna pumpa sa noževima za rezanje
Koristi se za prepumpavanje otpadne vode u gravitacionu kanalizacionu mrežu.
Parametri: Q = 1.7 – 4.5 l/s, H = 5 – 14 m