Obrada otpadne vode za porodične kuće (UPOV)

Mali uređaji za prečišćavanje otpadnih voda za domaćinstva su namenjeni za mehaničko-biološku preradu otpadnih voda.  Biološka jedinica može zameniti sabirne ili septičke jame i koristiti za preradu otpadnih voda iz porodičnih kuća ili vikendica. Glavne prednosti uređaja AS-VARIOcomp K za porodične kuće je brz povratak uloženih sredstava, kao i niski operativni troškovi.

Photo: AS-VARIOcomp K

AS-VARIOcomp K

Linija postrojenja projektovana za preradu sanitarno fekalnih voda iz porodičnih kuća. Tehnološka rešenja za ova postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provereni dugogodišnjim primenom u praksi.

više
Photo: AS-VARIOcomp K ULTRA

AS-VARIOcomp K ULTRA

Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda projektovani su za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda objekata veličine 3-25ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja omogućava uklanjanje većine virusa i bakterija iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa atmosferskom vodom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

više
Photo: AS-PUMP

AS-PUMP

AS-PUMP prepumpne jedinice za domaćinstva (prepumpna šahte, prepumpne jame) su dizajnirane za prepumpavanje otpadne vode, atmosferske vode i podzemne vode iz privatnih domaćinstava pod pritiskom u kanalizacionu mrežu ili prema gravitacijskoj kanalizaciji.

više
Photo: AS-PP SEPTIC TANK ER, EO

AS-PP SEPTIC TANK ER, EO

Septičke jame ASIO, napravljene su metodom zavarivanja konstrukcijskih elemenata i ploča od polipropilena ili polietilena koa i njihovih polimera, homogena i lagana-tehnologija zavarivanja. Na zahtev kupca, plastični spremnici mogu biti opremljeni s pregradama ili različitim otvorima i priključcima za spajanje cevovoda. Septičke jame su obično dizajnirane kao zatvoreni spremnici sa plastičnim poklopcem (nije projektovan za hodanje) ili sa poklopcem od livenog željeza pogodnim za hodanje. Plastični spremnici mogu biti proizvedeni da omogućuju siguran kontakt s hranom. Septičke jame su vodonepropusne u skladu sa ČSN 75 0905 normom. Dizajn i statička provera plastičnih spremnika vrši se naprednom računarskom metodom konačnih elemenata.

više
Photo: AS-AKTIV

AS-AKTIV

Ovaj proizvod utiče na smanjenja neugodnih mirisa, ali i na smanjenje količine mulja što se pokazuje kroz povećanje vremenskog perioda između dva čišćenja (uklanjanja mulja). Takođe ovaj proizvod utiče i na visoku efikasnost razgradnje organskih masnoća u kanalizacionom sistemu.

više