AS-PP SEPTIC TANK ER, EO

Septičke jame ASIO, napravljene su metodom zavarivanja konstrukcijskih elemenata i ploča od polipropilena ili polietilena koa i njihovih polimera, homogena i lagana-tehnologija zavarivanja. Na zahtev kupca, plastični spremnici mogu biti opremljeni s pregradama ili različitim otvorima i priključcima za spajanje cevovoda. Septičke jame su obično dizajnirane kao zatvoreni spremnici sa plastičnim poklopcem (nije projektovan za hodanje) ili sa poklopcem od livenog željeza pogodnim za hodanje. Plastični spremnici mogu biti proizvedeni da omogućuju siguran kontakt s hranom. Septičke jame su vodonepropusne u skladu sa ČSN 75 0905 normom. Dizajn i statička provera plastičnih spremnika vrši se naprednom računarskom metodom konačnih elemenata…

Septičke jame i rezervoari firme ASIO proizvode se metodom zavarivanja konstrukcionih elemenata i ploča od polipropilena i polietilena. Na zahtev kupca, plastični rezervoari mogu biti opremljeni pregradama ili različitim otvorima i priključcima za spajanje cevovoda. Septičke jame su obično dizajnirane kao zatvoreni rezervoari sa plastičnim poklopcem (nije projektovan za hodanje) ili sa poklopcem od livenog gvožđa pogodnim za hodanje. Plastični rezervoari mogu biti proizvedeni od materijala koji omogućuju siguran kontakt sa hranom.

Septičke jame su vodonepropusne u skladu sa ČSN 75 0905 standardom. Dizajn i statička provera plastičnih rezervoara vrši se naprednom kompjuterskom metodom konačnih elemenata.

AS-SEPTIK i njihove prednosti

 • Mala težina
 • Visoka hemijska otpornost
 • Dugovečnost
 • Jednostavna instalacija
 • Mogućnost povezivanja više rezervoara
 • Izrada po narudžbini
 • 100% vodonepropusni
 • Jednostavno održavanje higijenskih uslova
 • Otpornost na agresivne vode

Različite vrste rezervoara i obeležavanje

Podzemni plastični rezervoari AS-PP

Septičke jame

 • ER septic - pravougaone
 • E0 septic - okrugle

AS-rezervoari sa dvostrukim zidovima

AS-PP septic rezervoari

Pravougaoni ili okrugli rezervoari

Septičke jame su dizajnirane u skladu sa ČSN 75 64 02 i mogu biti izgrađene sa dve ili tri komore. Ponuđene septičke jame su namenjene za 5 do 20 osoba. Septičke jame su izrađene metodom zavarivanja konstrukcionih ploča i zidnih elemenata od polipropilena i mogu se koristiti nakon dobijanja prethodne saglasnosti od nadležnih tela za zaštitu voda i okoline.

AS-PP - SEPTIC-ER, PRAVOUGAONI REZERVOARI

Tip Neto zapremina Spoljne dimenzije Težina
[m 3 ] D x Š x V [mm] [kg]
AS-PP SEPTIK-ER 5 4,6 3000x1160x2080 560
AS-PP SEPTIK-ER 10 6,8 4000x1160x2080 710
AS-PP SEPTIK-ER 12 8,6 4160x1500x2080 840
AS-PP SEPTIK-ER 15 10,8 3500x2160x2080 910
AS-PP SEPTIK-ER 20 14,1 4500x2160x2080 1 110

Septičke jame

Septičke jame

AS-PP - SEPTIC-EO, OKRUGLI REZERVOARI

Tip Neto zapremina Spoljne dimenzije Težina
[m 3 ] D1 x D2 x H [mm] [kg]
AS-PP SEPTIK EO 3 S  3 1650x1540 190
AS-PP SEPTIK EO 5 S  4,7 1900x2040 290
AS-PP SEPTIK-EO 10 S  6,9 2300x2040 380
AS-PP SEPTIK-EO 12 S  8,1 1600x1900x2040 450
AS-PP SEPTIK-EO 15 S  11,6 2100x2100x2040 680
AS-PP SEPTIK-EO 20 S  13,9 2300x2300x2040 790

AS-SEPTIK

AS-SEPTIK
AS-SEPTIK AS-SEPTIK