Industrija

Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda je trenutno apsolutno neophodno. Izlazna otpadna voda iz industrijskih pogona može imati veliki uticaj na kvalitet podzemnih voda i vodenih tokova. Iz tog razloga povećava se broj institucija i industrijskih kompanija koje odgovorno vode računa o ovom problemu.  U našoj ponudi možete naći specijalizovana postrojenja za obradu otpadne vode koja su namenjena za temeljno prečišćavanje industrijskih otpadnih voda ili sprečavanje kontaminacije otpadnih voda.

Photo: Prehrambena industrija

Prehrambena industrija

Tehnologija (flotacijska jedinica) označena pod nazivom AS-FLOT se može koristiti za tretman otpadnih voda iz prehrambene industrije. AS-FLOT tehnologija se koristi za tretman otpadnih voda klaonica i industrija za preradu mesa, mlekara, sirana, pivara, pogona za preradu biljnih ulja i životinjskih masnoća.

više
Photo: Proizvodnja papira

Proizvodnja papira

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju papira. Tehnologija izdvajanja se koristi za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boje ili lepka) . Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Automobilska industrija

Automobilska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda nastalih u automobilskoj industriji se može koristiti za izdvajanje boja, lepka, emulzija iz industrijskih otpadnih voda koje nastaju u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženje), te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Metalo-prerađivačka industrija

Metalo-prerađivačka industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda metalo prerađivačke industrije omogućava izdvajanje emulzija, boja,pigmenata, pasti za lemlenje i odmašćivanje iz zagađenih voda nastalih u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Grafička industrija

Grafička industrija

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda grafičke industrije u mogućnosti je izdvojiti boje na bazi vode iz vode zagađene u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Tekstilna industrija

Tekstilna industrija

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda tekstilne industrije u mogućnosti je izdvojiti boje, sredstva za izbeljivanje i mehaničke nečistoće iz otpadne vode nastale tokom proizvodnih procesa. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Građevinska industrija

Građevinska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda koje nastaju u građevinarstvu je u mogućnosti izdvojiti boje, pigmente, vezivni lepak, mehaničke nečistoće (pesak) kao i disperzije (veziva topiva u vodi). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Drvna industrija

Drvna industrija

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda drvne industrije. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boje ili ljepila). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženju) te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Industrija nameštaja

Industrija nameštaja

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju nameštaja. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jedinim zagađivačem (boje ili lepka).

više
Photo: Perionice veša

Perionice veša

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda perionice veša u mogućnosti je izdvojiti nečistoće, mehaničke čestice, sredstva za izbeljivanje i tenzide iz otpadne vode perionice veša. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

više
Photo: Proporcionalni dozatori hemikalija

Proporcionalni dozatori hemikalija

Sistemi za proporcionalno doziranje su dizajnirani za doziranje hemikalija (npr. flokulanata tokom istovremene precipitacije fosfata u otpadnim vodama) u postrojenjima koja se susreću sa različitim nivoima vode zavisno od ulazne količine otpadne vode. Oprema se također može postaviti u postojeća postrojenja.

više