AS-VARIOcomp N (30 - 300 ES)

Linija postrojenja projektovana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIO comp N je linija UPOV dizajnirana za zapteminsko opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rješenja za ova postrojenja temelje se na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

Детаљ о производу
AS-VARIOcomp N (30 - 300 ES)

AS-VARIOcomp N ULTRA (30 - 300 ES)

Linija proizvoda veličine od 30-300ES. Uređaji su projektovani za tretman sanitarno-fekalne otpadne vode stalno naseljenih objekata veličine 30-300ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može uporediti sa kišnicom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

Детаљ о производу
AS-VARIOcomp N ULTRA (30 - 300 ES)

Obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES

AS-ISO MBR linija za prečišćavanje otpadnih voda i namijenjena je za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za prečišćavanje komunalne vode koristi se aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smjese aktivnog mulja i prečišćene vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimizuju na način da se dobije izlazna voda visokog kvaliteta koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda.

Детаљ о производу
Obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES

AS-VARIOcomp D 400-5000ES

Uređaj za obradu otpadne vode (UPOV) sa oznakom AS-VARIOcomp D je projektovana za upotrebu u naseljima od 400-5000 ekvivalent stanovnika (ES). Na osnovu našeg dugogodišnje iskustvo u izradi i projektiranju UPOV vršimo stalna poboljšanja naših proizvoda. UPOV se temelji na stabilnom i pouzdanom radu sa minimalnim potrebnim radnim aktivnostima. Zasnova na našoj inovativnoj tehnološkoj izradi u sekundarnom taložniku i smanjivanju operativnih troškova (uglavnom su vezani za tretman mulja).

Детаљ о производу
AS-VARIOcomp D 400-5000ES