AS-VARIOcomp N (30 - 300 ES)

Linija postrojenja projektovana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIO comp N je linija UPOV dizajnirana za zapteminsko opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rješenja za ova postrojenja temelje se na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provereni u našoj dugogodišnjoj praksi…

Linija postrojenja projektovana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIOcomp N je linija UPOV dizajnirana za zapreminsko opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rešenja za ova postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

Prednosti VARIOcomp N uređaja:

 • niski operativni troškovi,
 • dostava je potpuna (sve je uključeno u cenu),
 • zaključavanje poklopca,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i usluge održavanje u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije uređaja u  tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula.

Opis AS-VARIOcomp N uređaja

AS-VARIOcomp N
Otpadna voda dotiče gravitacijski na UPOV i nije potrebna izgradnja prepumpne stanice.

AS-VARIOcomp N / PUMP
UPOV je dizajniran za mesta gde je potrebno prepumpavanje otpadne vode, zbog visinske razlike potrebno je prepumpavanje otpadne vode u UPOV.

Primena

AS-VARIOcomp N - biološko prečišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu se spominje kao UPOV) nastavlja se na proverenu liniju UPOV-a poznatu pod trgovačkim imenom AS-VARIOcomp V. Promene se zasnivaju na osnovu Evropske norme EN 12255, delovi 1 -16. UPOV je dizajniran za prečišćavanje otpadnih voda trgovinskih centara, hotela, poslovnih, stambenih jedinica i delova naselja.
Prednost UPOV je jednostavna prilagodba lokalnim uvetima i jednostavna tehnologija ugradnje. UPOV većih dimenzija može biti izgrađen od kombinacije osnovnih linija (npr. UPOV za 200 PE se sastoji od dva uređaja za prečišćavanje 100 PE).

Opis radova

 • UPOV mora biti instaliran na armirano-betonsku temeljnu ploču.
 • UPOV mora biti ugrađen u beton, uključujući gornju betonsku ploču
 • Priključci ulazne i izlazne cevi moraju biti sa fleksibilnim kolenima.
 • Kompresor je instaliran u zasebnom plastičnom kućištu koji je deo isporuke. Plastično kućište komresora može biti instalirano unutar UPOV, ili bolje izvan nje.
 • Upravljačka elektro-jedinica može biti smeštena u plastičnom kućištu koje mora biti zaključano. Plastično kućište može biti smešteno u blizini UPOV-a ili na zidu najbliže zgrade (skladište ili garaža) i međusobno povezano sa komresorom sa minimalnom dimenzijom cevi DN 100.

Opis rada UPOV

AS-VARIOcomp N

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik UPOV, koja istovremeno služi kao spremnik za višak mulja. Taložive i plutajuće čestice se zadržavaju u ovom delu. U aktivacionom delu UPOV otpadna voda nakon mehaničkog pret-tretmana dolazi na biološku obradu. U sekundarnom taložniku UPUV dolazi do razdvajanja flokula aktivnog mulja i prečišćene vode koja se ispumpava prema recipijentu. Istaloženi mulj iz sekundarnog taložnika se vraća u aktivacioni deo UPOV. Tokom vremena se nastali višak mulja iz aktivacionog dela prepumpava u primarni taložnik.

AS-VARIOcomp N/P

Za razliku od AS-VARIOcomp tipa N, UPOV N/P je opremljen sa opremom za doziranje hemikalija za redukciju fosfora u otpadnoj vodi. Oprema za doziranje može biti instalirana unutar UPOV bez većih modifikacija na uređaju.

Za razliku od osnovnog AS-VARIOcomp N tipa, UPOV sadrži ugrađeno prepumpno okno koje je opremljeno sa pumpom za mulj i držačem za košaru. Otpadna voda se pumpa direktno u aktivacioni deo UPOV.

Primeri crteža sa dimenzijama

AS - VARIOcomp 80 N
AS - VARIOcomp 80 N/PUMP

Tablica sa dimenzijama AS-VARIOcomp N

Tip Količina Q BPK5 Dužina x Širina x Visina
L x B x H (mm)
Visina (mm)
ulaz Hv / izlaz Ho
Težina
(kg)
Instalirana
snaga (kW)
ES (m 3 /dan) (kg/dan) N N/PUMP N N/PUMP N N/PUMP
30N 25-35 4,5 1,8 2000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1250 1320 0,55 1,2
40N 36-45 6,0 2,4 3000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1400 1470 0,55 1,2
50N 46-55 7,5 3,0 4000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1750 1820 0,75 1,4
60N 56-70 9,0 3,6 4000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 1900 1970 0,90 1,6
80N 71-90 12,0 4,8 5000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2200 2270 0,90 1,6
100N 91-110 15,0 6,0 6000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2450 2520 1,25 2,0
125N 111-135 19,0 7,5 7000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2700 2770 1,25 2,0
150N 136-155 22,5 9,0 8000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2950 3020 1,25 2,0

Tablica sa zagarantovanim izlaznim vrednostima

Garantujemo vrednosti na izlazu iz UPOV - AS-VARIOcomp N ukoliko je ugradnja i montaža napravljena na pravilan način. Za UPOV - AS-VARIOcomp N / P, i AS-VARIOcomp N / PUMPA / P također možemo garantovati izlazne koncentracije fosfora P uk = 2 mg/l.

Oznaka "P" vrednosti "M"vrednosti
BPK 5 (mg/l) 25 50
KPK (mg/l) 100 150
ST (mg/l) 30 60

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE, ZATRAŽITE PROJEKTNU I  INSTALACIJSKU DOKUMENTACIJU!

Odabrane reference

AS-VARIOcomp 30N/PUMP, lokacija: Vír, CZ
AS-VARIOcomp 50N/PUMP, lokacija: Ostrava-Antošovice, CZ
AS-VARIOcomp 80N, lokacija: Neslovice, CZ
AS-VARIOcomp 80N, lokacija: Olomučany, CZ
AS-VARIOcomp 200N, lokacija: Damníkov, CZ
AS-VARIOcomp 250N, lokacija: Podlesí (Ústí nad Orlicí), CZ