Separatori lakih tečnosti

Industrijski objekti, mehanizacijski centri, parkirališta  ne mogu se graditi bez separatora ulja koji izdvajaju ulje iz kontaminirane vode. Separatore ulja potrebno je postaviti na svim mjestima gdje postoji potencijalna opasnost oticanja lakih tečnosti u površinske vode. AS-TOP WASH je idealna za obradu otpadnih voda iz auto-praonice jer omogućuje delotvorno prečišćavanje industrijske vode zagađene prilikom pranja automobila.

Photo: AS-TOP

AS-TOP

AS-TOP separatori ulja su projektirani za odstranjivanje i separaciju slobodne uljne tečnosti iz zagađene vode. Separatori ulja se upotrebljavaju za prečišćavanje otpadnih voda iz industrijskih postrojenja, benzinskih stanica, perionica vozila, manipulativnih površina, parkirališta, poljoprivrednih farmi, odnosno svuda gdje je prisutno onečišćenje površinske vode uljnim tečnostima.

više
Photo: AS-TOP WASH

AS-TOP WASH

AS-TOP WASH jedinica je projektovana za obradu i prečišćavanje otpadnih voda nastalih tokom pranja vozila.

više
Photo: AS-LABKO

AS-LABKO

Uređaj za detekciju ulja i masti sa površine, namijenjen za separatore ulja i masti.

više
Photo: AS-DETECTOIL

AS-DETECTOIL

Jedinstveni uređaj za detekciju, dizajniran za detekciju prisutnih uljnih supstanci u vodi. Uređaj je testiran u kooperaciji sa J.Heyrovsky Institutom u Pragu.

više