Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženju) te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

Dřevařský průmysl

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor,
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona,
 • Mogućnost odvajanja lepka i boje usprkos različitim tehnološkim procesima,
 • Mogućnost korišćenje postojećih spremnika i cevovoda,
 • Jednostavnost upotrebe,
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode,
 • Minimalni operativni troškovi,
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina.

Primena u sledećim granama industrije:

 • papirna
 • drvna
 • ind. namještaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • štamparije
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizuje u akumulacionom rezervaru u kojem se mešanje vrši sporohodnom mešalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvaliteta vode. Homogenizovana otpadna voda se prepumpava kroz cevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flotaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrednost otpadne vode za dalje odvijanje procesa prečišćavanja, a samim time i pH vrednost za ispuštanje vode u kanalizacionu mrežu. Zagađenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju. 

Za još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućuje dalju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Legend:

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski spremnik
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacijski spremnik za mulj
5 Korekcija pH vrijednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata
8 Mehanički pred-tretman

9 Cijevni mješač
10 Prihvatni spremnik
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Spremnik za ugušćivanje
15 Izlaz prema kanalizacijskoj mreži