AS-BALOK

Prelievne komore su izrazito korisne u slučajevima kada se cevno zadržavanje u dolaznoj kanalizaciji može koristiti kao prednost. AS-BALOK tip se temelji na načelu razdvajanja razređene otpadne vode preko preliivnog ruba. Svaki tip AS-BALOK prelivne komore je opremljen integriranim zasunom-ventilom na odlivu prema prigušnoj liniji, s podesivim prelivnim rubom. Oba ova kontrolna elementa su izrađena od nerđajućeg čelika Č 17 240. Minimalna granica odliva Ql iz komore je ograničena u rasponu (DN 150 ograničenje protoka cca. 15-20 l /s)…

Preljevne komore su osobito korisne u slučajevima kada se cijevno zadržavanje u dolaznoj kanalizaciji može koristiti kao prednost. AS-BALOK tip se temelji na načelu razdvajanja razrijeđene otpadne vode preko preljevnog ruba. Svaka tip AS-BALOK preljevne komore je opremljen integriranim zasunom na odljevu prema prigušnoj liniji, s podesivim preljevnim rubom. Oba ova kontrolna elementa su izrađena od nehrđajućeg čelika 17 240. Minimalna granica odljeva Ql iz komore je ograničena u rasponu (DN 150 ograničenje protoka cca. 15-20 l /s).

PREDNOSTI

  • Pouzdano odvajanje kišnice
  • Podesiva visina ruba preljeva
  • Kontrola potrebnog protoka Ql
  • Mogućnost promijene smjera direktno u komori


Preljevna komora AS-BALOK
Tip D Š V* hv ho1 ho2 D Težina Volumen
betona
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg] [m 3 ]
AS–BALOK O/400 3 400 1 300 2 400 425 425 200 300, 400 880 4,9
AS–BALOK O/600 4 700 1 800 2 400 450 410 200 500, 600 1 340 8,6
AS–BALOK O/800 5 700 2 470 2 500 450 400 200 800 1 880 14,0
AS-BALOK K/ 600 - 2 470 2 300 450 425 200 300, 400 500, 600 920 4,8
AS-BALOK K/ 800 - 3 670 2 300 450 415 200 800 1 520 8,8

* Standardna visina opreme (može se promijeniti na zahtjev)

Odabrane reference

AS-BALOK O/400/PB, grad: Český Těšín, CZ
AS-BALOK K/600/PB, grad: Kralice, CZ
AS-BALOK O/600/PB, grad: Kralice, CZ
AS-BALOK K/600/PB, grad: České Libchavy, CZ
AS-BALOK K/600/PB, grad: Štramberk, CZ
AS-BALOK K/800/PB, grad: Kvasiny-jih, CZ
AS-BALOK O/600/PB, grad: Vrchlabí, CZ
AS-BALOK O/800/PB, grad: Rousínov, CZ
AS-BALOK K/600/PB, grad: Krtov u Tábora, CZ
AS-BALOK O/400/PB, grad: Dobříš, CZ