Tekstilna industrija

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda tekstilne industrije u mogućnosti je izdvojiti boje, sredstva za izbeljivanje i mehaničke nečistoće iz otpadne vode nastale tokom proizvodnih procesa. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi…

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda tekstilne industrije u mogućnosti je izdvojiti boje, sredstva za izbeljivanje i mehaničke nečistoće iz otpadne vode nastale tokom proizvodnih procesa. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

GEN.buttons}

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona
 • Mogućnost odvajanja lepka i boje usprkos različitim tehnološkim procesima
 • Mogućnost korišćenje postojećih rezervuara i cevovoda
 • Jednostavnost upotrebe
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode
 • Minimalni operativni troškovi
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina

Primena u sledećim granama industrije:

 • papirna
 • drvna
 • ind. nameštaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • štamparije
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuiranio iz proizvodnog pogona se homogenizuje u akumulacionom rezervuaru u kojem se mešanje vrši sporohodnom mešalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvaliteta vode. Homogenizovana otpadna voda se prepumpava kroz cevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flokulaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrednost otpadne vode za dalje odvijanje procesa prečišćavanja, a samim time i pH vrednost za ispuštanje vode u kanalizacionu mrežu. Zagađenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju.

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućava dalju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Legenda:

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski rezervuar
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacioni rezervuar za mulj
5 Korekcija pH vrednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata


8 Mehanički pred-tretman
9 Cevni mešač
10 Prihvatni rezervuar
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Rezervuar za zgušnjavanje
15 Izlaz prema kanalizacionoj mreži

Odabrane reference

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan) Datum ugradnje
MAXIS a.s. Valašské Meziříčí, CZ 10 2005
LOANA a.s. Rožnov pod Radhoštěm, CZ 150 2012