• optimizaciju upravljanjanja vodama,
  • projektovane ekonomski prihvatljive tehnologije za tretman sive vode,
  • ekonomske procene predloženih tehnologija za tretman sive vode,
  • detaljna obrada operativnih troškova,
  • predlozi sa racionalnim rješenjima, procesni dijagrami, operativni parametri i načini rada,
  • procene za različite vrste građevinskih objekata.

Primjena u sljedećim područjima: porodične kuće apartmani, wellness centri, bazeni, javna kupatila, kancelarijski objekti, hoteli, industrijska postrojenja i sportski centri.