Siva voda

U ovoj oblasti, ASIO.group može ponuditi svojim klijentima pripremu stručnih izveštaja, konsultantske usluge, studije i projekte i izrada operativnih pravila za:

  • optimizaciju upravljanjanja vodama,
  • projektovane ekonomski prihvatljive tehnologije za tretman sive vode,
  • ekonomske procene predloženih tehnologija za tretman sive vode,
  • detaljna obrada operativnih troškova,
  • predlozi sa racionalnim rješenjima, procesni dijagrami, operativni parametri i načini rada,
  • procene za različite vrste građevinskih objekata.

Primjena u sljedećim područjima: porodične kuće apartmani, wellness centri, bazeni, javna kupatila, kancelarijski objekti, hoteli, industrijska postrojenja i sportski centri.

Photo: AS-GW/AQUALOOP

AS-GW/AQUALOOP

Tretman sive vode pomoću AS-GW/AQUALOOP sistem nudi vrlo sofisticirano rešenje koje kombinuje biološku obradu sa ultrafiltracijom, proizvodeći tako kvalitetnu i higijenski sigurnu procesnu vodu za dalje korišćenje.

više