Konference ExFoS 2020

Datum: 31.1.2020
obrázek
Konference ExFoS 2020 se konala tradičně v Brně na ústavu soudního inženýrství. ASIO TECH do jejího průběhu a obsahu přispělo přednáškou o tvorbě plánu rozvoje vodovodů a kanalizací – PRVK.

Je potřebné, aby obce věnovali tomuto dokumentu dostatek pozornosti, neboť způsob řešení odpadních vod má nebo může mít podstatný vliv na komfort a náklady občanů na bydlení.

Nedostatek angažovanosti ve prospěch správného řešení odpovídajícího konkrétní lokalitě může vést k jeho znehodnocení, a tedy i k podstatnému ovlivnění cen nemovitostí. Například si obce často neuvědomí, že souhlasem s prostou větou, že obec bude řešena jímkami na vyvážení, se odsoudí k tomu, že občané budou likvidovat odpadní vody nejdražším způsobem, a že pokud budou jímky správně provozovány, tak několikrát denně potkají v obci fekální vůz. Navíc je tu riziko, že ne všichni všechno nechají odvést, a tak nějaká část vod skončí v dešťové kanalizaci nebo někde v příkopu.

Základem správného rozhodnutí by mělo být povědomí o různých možnostech řešení a informované rozhodnutí s vědomím, že je to rozhodnutí, které ovlivní chod obce na dlouhou dobu, a že toto rozhodnutí bude mít vliv např. i na ceny nemovitostí.

Mimo jiné na konferenci zazněl i příspěvek o přípravě nového stavebního zákona… shrnul bych jen můj dojem – bude to krok do neznáma a pokud nebude přijat konstruktivně, tak ho české „švejkovství“ je schopno znemožnit.

A úplně z jiného soudku byl příspěvek Ing. Dostála o tom, jak zeleň (mimo jiné i zelené střechy) ovlivní ceny nemovitostí – zejména v bohatých čtvrtích na zelených opatřeních mohou developeři slušně vydělat (náklady se zaplatí již při prodeji nemovitosti).

Ing. Karel Plotěný

 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required