Články (20)

Decentrální ČOV: Udržitelné řešení pro moderní obce

Řešíte ve vaší obci, jak nejlépe přistoupit k čištění odpadních vod? Jednou z možností je decentrální řešení.

28. 5. 2024

Zelené fasády: Krása a udržitelnost v jednom

Zelené fasády, neboli vertikální zahrady, jsou více než jen dekorací. Jak ukazuje nedávná studie, mají schopnost výrazně modulovat teplotu budov, čímž přispívají k udržitelnější budoucnosti.

21. 5. 2024

Nové menší vsakovací tunely AS-KRECHT

Jak vypadají nové tunely a kdy je vhodnější použít původní vsakovací tunel AS-KRECHT a kdy nový AS-KRECHT OPTIMAL?

16. 5. 2024

Voda jako zrcadlo

Tak jako každý rok, i letos připadá na 22. březen Světový den vody.

21. 3. 2024

Lapáky tuku typu AS-FAKU FOZ – v čem jsou jiné?

AS FAKU FOZ zaručuje bez zápachový provoz a můžeme jej dodávat i na hůře dostupná místa.

12. 3. 2024

Jak pohlížet na hygienické požadavky v rámci užitkové vody?

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické doporučení pro hygienické požadavky na užitkovou vodu vyráběnou a používanou ve veřejných budovách.

5. 3. 2024

Jak je to s používáním kalu na kompost?

Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

20. 2. 2024

S ASIO za zdravím: „Vaše zdraví hraje o čas“

Páteční odpoledne má většina z nás spojené s dokončením úkolů z předchozích dní a většinou dřívějším odchodem z práce za odpočinkem. Poslední lednový pátek však byl jiný.

13. 2. 2024

Košt čistíren na Slovácku

Je možné řešit výkyv v zatížení ČOV? Tak s tímto jsme se potýkali na Slovácku. Přečtěte si, jak jsme to vyřešili.

8. 2. 2024

49. ročník Zimní vodohospodářské třicítky

Vodohospodářskou třicítku letos v perfektních podmínkách reprezentovalo 5 závodníků.

6. 2. 2024

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Pořídili jste si nádrž na dešťovou vodu bez vystrojení?

Nevadí, nabízíme Vám komplexní balíček technologie AS-RAINSET HOME.

11. 1. 2024

Přísnotice: Obec, která hospodaří se srážkovými vodami v souladu s přírodou

Rekonstrukce místní komunikace řešená dle principů přírodě blízkých opatření.

9. 1. 2024

Konferencia Life Sciences 4.0 Zelená a digitálna tranzícia

Krátké shrnutí účasti na konferenci Life Science 4.0, jejímž cílem je navzájem propojovat firmy z oblasti živých věd a podporovat jejich spolupráci s univerzitami.

4. 1. 2024

AS-DEHYDRÁTOR 201 v kontejnerovém provedení

Další úspěšná realizace AS-DEHYDRÁTOR 201 za námi...

18. 12. 2023

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Zelený a udržitelný trávník se zatravňovací dlažbou AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT je jedním z nejlepších zatravňovacích roštů, který skutečně umožňuje trávě růst

27. 11. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Granulovaná biomasa pre menšie a stredné zdroje odpadových vôd

Technológia aeróbnej granulovanej biomasy AS-GranBio® je prelomová technológia biologického čistenia odpadových vôd, charakteristická významnými úsporami v spotrebe elektrickej energie a chemikálií a plnením aj tých najprísnejších odtokových limitov.

16. 11. 2023

Pilotní testování jednotky AS-DEHYDRÁTOR

V září roku 2023 jsme provedli pilotní testování jednotky AS-DEHYDRÁTOR na podnikové ČOV v podniku Lučební závody a.s. Kolín.

13. 11. 2023

strana: 1 ...