Semináře

Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?

Online seminář (webinář)

Seminář se bude zabývat problematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Tentokrát dvěma konkrétními oblastmi, které s vodou v krajině úzce souvisí – s kalovou koncovkou malých čistíren a decentrálním řešením obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa.

Hlavní odborná témata

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod

 • Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU
 • Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO
 • Řešení kalového hospodářství malých čistíren – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.
 • Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno

Decentrální řešení venkova (ale nejen)

 • Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO
 • Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

Termín: 3.11.2020

  Více informací: Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?


  WEBINÁŘE (on-line semináře)

  Webináře jsou bezplatné a probíhají vždy od 09:30 do cca 10:30 na YouTube ASIO

  28.8.2020 - Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu

  Popis webináře: Desodorizace je obor, který se v poslední době začal intenzivněji rozvíjet zejména díky nejrůznějším aktivitám, které si uvědomují, že vliv na zdraví se nedá dlouhodobě podceňovat. ASIO TECH se tradičně touto problematikou zabývá a má co nabídnout, a to jak při řešení problémů s prostředím celkově (výroba, objekty čistíren), tak i s místními úniky zápachu z čerpacích jímek nebo kanalizací.

  25.9.2020 - Recyklace šedé vody

  Popis webináře: Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak hospodařit s vodou. Pomáhá snižovat poptávku po vodě z povrchových a podpovrchových zdrojů. V rámci webináře vám odprezentujeme naše zkušenosti z projekčního zpracování a z realizací čistíren šedých vod na konkrétních praktických ukázkách a související řešení s čištěním šedých vod (např. ostrovní domy, využití tepla). Shrneme také, jaká vstupní data jsou potřeba pro přípravu návrhů a legislativní pohled na tuto problematiku.

  30.10.2020 - Obnovitelné zdroje energie

  Popis webináře: Obnovitelné zdroje energie (OZE) a alternativní zdroje energie představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla s investičními náklady se zajímavou dobou návratnosti. V rámci webináře vám navrhneme optimální řešení v oblasti snížení nákladů za energie a snížení spotřeby pitné vody.

  27.11.2020 - Modrozelená infrastruktura

  Popis webináře: Představíme vám vizi modrozelené infrastruktury, technická řešení a konkrétní situace, ve kterých je můžeme využít, na jaké překážky můžeme narazit, a jak je můžeme překonat.

  11.12.2020 - ASIO a nové výrobky pro rok 2021, PF 2021

  Popis webináře: V posledním webináři tohoto roku shrneme události roku 2020 a představíme vám novinky pro rok 2021. Na závěr webináře se rozloučíme přáním do nového roku.

  Záznamy z webinářů

  Videozáznamy ze všech webinářů najdete na ASIO YouTube kanálu

  ASIO YouTube kanálASIO YouTube kanál


  Mediální partneři seminářů:

   

  Kontakty

  ASIO TECH, spol. s r.o.
  Kšírova 552/45
  619 00 Brno
  ID datové schránky: 9nwzka6

  ASIO NEW, spol. s r.o.
  Kšírova 552/45
  619 00 Brno
  ID datové schránky: z9g8vaw

  tel.: 548 428 111
  e-mail: asio@asio.cz
   


  Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

  required

  required

  required