Semináře

Modrozelená kuchařka

Online seminář (webinář)

V rámci semináře se podíváme na vizi a trendy modrozelené infrastruktury, na technická řešení a jejich využití v praxi. Zaměříme se také na domovní čistírny odpadních vod a řešení kalové problematiky menších ČOV. 

 • Modrozelené recepty – pro konkrétní technická řešení hospodaření se srážkovými vodami (inspirované německou směrnicí), propustné povrchy, akumulace, zelené stěny…
 • Modrozelené recepty na řešení obcí a solitérních staveb skupinovými a domovními čistírnami s ohledem na typ lokality, udržitelná řešení chytrých měst (případová studie šetřící 50 % pitné vody)
 • Modrozelené recepty na řešení kalové problematiky menších čistíren

Záznam webináře naleznete na YouTube ASIO: https://youtu.be/v-mpTYmrgoM 


  WEBINÁŘE (on-line semináře)

  Webináře jsou bezplatné a jsou dostupné vždy od uvedeného data na YouTube ASIO.

  26.03.2021 – Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu

  Anotace: Podrobný popis možností optimalizace vodního hospodářství, který se jeví jako efektivní krok pro provozovatele a majitele závodu. Webinář bude zaměřený na reálné zkušenosti s obdobnými audity a na možnosti využití dotace pro vodní audity.

  30.04.2021 – Čerpací stanice a další objekty na kanalizacích, OLK, měrné objekty (měření odtoku z objektů)

  Anotace: Mezi tradiční výrobky firmy ASIO NEW bylo zařazeno hned několik novinek – nové typy odlučovačů lehkých kapalin (OLK), čerpací stanice se separátorem pevných částic a měrné objekty. Novinky mají za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a v případě měrných objektů i doplnění nabídky o zařízení, které podpoří hospodaření s dešťovou vodou a využití srážkových vod v objektech s cílem uspořit investorům provozní náklady.

  28.05.2021 – Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)

  Anotace: Jednou z nejperspektivnějších recyklací vod je recyklace bazénových vod pomocí membránových procesů. ASIO TECH má s těmito procesy dlouholeté zkušenosti (i s realizací na průmyslových vodách) a z proběhlých výzkumných projektů i použitelné pilotní jednotky schopné simulovat reálný provoz a tím pádem i zpracování nabídek s vyčíslenými investičními a provozními náklady. Investor je tak schopný posoudit únosnou návratnost.

  25.06.2021 – Hospodaření s dešťovou vodou (ve velkém i malém) – velká Dešťovka, AS-TTE ROŠTy

  Anotace: Akumulace srážkové vody a možnosti jejího dalšího využití. Technologie pro úpravu dešťové vody a návrhy vhodných akumulačních jímek. Výměna nepropustných povrchů za propustné. Studie, projekt, dotace, realizace. Dotační výzva č. 144.

  30.07.2021 – Šedé vody, technická řešení a stávající legislativa (legislativa v Německu, hodnocení rizik)

  Anotace: Recyklace šedých vod se pomalu prosazuje do praxe. O tom, jak je řešena legislativa kolem šedých vod v Německu a o změně v české legislativě (Zákon o zdraví lidu), podle které se bude postupovat při použití recyklovaných šedých vod ve veřejných budovách, bude pojednávat webinář určený jak pro projektanty, tak i pracovníky úřadů.

  27.08.2021 – Gastro aneb Zpracování kuchyňských odpadů

  Anotace: Kuchyňské odpady jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, a tak je s ním nutné zacházet. V podstatě jsou možné dva způsoby – sběr, anebo likvidace odpadů v místě. Likvidace v místě je možná řízenou kompostací (rychlokompostování ve speciální zařízení) nebo tepelnou destrukcí (změna na ostatní odpad a pak kompostace). ASIO NEW má v nabídce jak kompostovací, tak i destrukční zařízení, s jejich funkcemi budete seznámeni v rámci webináře.

  24.09.2021 – Komunální čistírny odpadních vod – centrální systém čištění odpadních vod

  Anotace: Zásady projekční přípravy komunálních ČOV, alternativy a řešení vzniklých problémů při provádění „díla“ jako generální dodavatel stavby včetně video záznamů a fotek z realizovaných akcí.

  29.10.2021 – Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)

  Anotace: Ve světle nastupující legislativy představuje nakládání s kalem stále větší výzvu zejména pro menší obce. Zařízení AS-DEHYDRÁTOR představuje pro obce ideální řešení, jak snížit objem vyprodukovaného kalu a následně ho využít k hygienizaci a aplikaci na zemědělskou půdu. Při webináři budou představeny možnosti, jak s kalem nakládat co nejefektivněji.

  26.11.2021 – Modrozelená infrastruktura a její uplatnění v praxi (chytrá města)

  Anotace: ASIO NEW je lídrem v oblasti dodávek pro MZI. Má k dispozici celou řadu vhodných výrobků a disponuje také rozsáhlým KNOW-HOW pro jejich použití. Svoji nabídku stále doplňuje, a tak součástí webináře bude i představení několika novinek.

  17.12.2021 – Nové výrobky a řešení pro rok 2022 + PF 2021

  Anotace: ASIO je inovativní, a tak se předpokládá, že pro rok 2022 bude opět připraveno několik novinek. V rámci výzkumných projektů se jich několik připravuje a pokud si to zákazníci vyžádají, tak bude monitorován trh a hledány další vhodné technologie po celém světě.  

  Videozáznamy ze všech webinářů najdete na ASIO YouTube.

  ASIO YouTube kanálASIO YouTube kanál


  Mediální partneři seminářů:

          
             

   

  Kontakty

  ASIO TECH, spol. s r.o.
  Kšírova 552/45
  619 00 Brno
  ID datové schránky: 9nwzka6

  ASIO NEW, spol. s r.o.
  Kšírova 552/45
  619 00 Brno
  ID datové schránky: z9g8vaw

  tel.: 548 428 111
  e-mail: asio@asio.cz
   


  Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

  required

  required

  required