Semináře

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

V době "covidové" došlo ke spoustě změn ve všech směrech. V rámci semináře vám přineseme novinky z  vodohospodářství, a to z oblasti legislativní a technické.

ASIO Vodohospodářská zeď nářků

Termíny a místa konání

2.11.2021 – Brno, ASIO, Kšírova 552/45, 619 00 Brno
4.11.2021 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice

Témata semináře

Šedé vody – legislativa, technika i zkušenosti z praxe   

Chatové oblasti a jejich řešení – přerušovaně užívané objekty + nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp CHATA

Vegetační ČOV – náklady, provoz, výsledky

Suché záchody – uplatnění a praktické postřehy

Recyklace bazénových vod – AS-POOLREC – provozní úspory, realizované projekty

Modrozelená infrastruktura – řešení a nové výrobky, pokrok v myšlení, střety s legislativou

Zkušenosti z vodohospodářských scanů v průmyslu – jak na ně, a kde se opatření vrátí nejrychleji

Cirkulární ekonomika a zemědělství, udržitelnost v jejím kontextu  představení případových studií

  Další informace: 

  Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)


  WEBINÁŘE (on-line semináře)

  Webináře jsou bezplatné a jsou dostupné vždy od uvedeného data na YouTube ASIO.

  27.08.2021 – Nový zákon o odpadech, jak na kaly a gastro odpad

  Poznámka autora: omluva a oprava výkladu: Gastro odpad není hodnocen jako nebezpečný odpad a jeho přepravu není nutné ohlašovat přes ISPOP. Podmínka hygienizace ovšem před dalším nakládáním zůstává.

  Anotace: Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a k němu vydaná vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady se dotkly i kalů a kuchyňského odpadu. Jak s kalem a s kuchyňským odpadem nakládat je předmětem tohoto webináře. Obsah je zredukován na úvod do problematiky nakládání s těmito odpady, neboť s ohledem na množství a rozsah nových legislativních požadavků by vystačil na několik hodin. V přednášce zazní nejdůležitější paragrafy, které jsou i dohledatelné na www.zakonyprolidi.cz

  24.09.2021 Hospodaření s dešťovou vodou (ve velkém i malém) – velká Dešťovka, AS-TTE ROŠTy

  Anotace: Akumulace srážkové vody a možnosti jejího dalšího využití. Technologie pro úpravu dešťové vody a návrhy vhodných akumulačních jímek. Výměna nepropustných povrchů za propustné. Studie, projekt, dotace, realizace. Dotační výzva č. 144.

  29.10.2021 – Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)

  Anotace: Ve světle nastupující legislativy představuje nakládání s kalem stále větší výzvu zejména pro menší obce. Zařízení AS-DEHYDRÁTOR představuje pro obce ideální řešení, jak snížit objem vyprodukovaného kalu a následně ho využít k hygienizaci a aplikaci na zemědělskou půdu. Při webináři budou představeny možnosti, jak s kalem nakládat co nejefektivněji.

  26.11.2021 – Modrozelená infrastruktura a její uplatnění v praxi (chytrá města)

  Anotace: ASIO NEW je lídrem v oblasti dodávek pro MZI. Má k dispozici celou řadu vhodných výrobků a disponuje také rozsáhlým KNOW-HOW pro jejich použití. Svoji nabídku stále doplňuje, a tak součástí webináře bude i představení několika novinek.

  17.12.2021 – Nové výrobky a řešení pro rok 2022 + PF 2021

  Anotace: ASIO je inovativní, a tak se předpokládá, že pro rok 2022 bude opět připraveno několik novinek. V rámci výzkumných projektů se jich několik připravuje a pokud si to zákazníci vyžádají, tak bude monitorován trh a hledány další vhodné technologie po celém světě.  

  Videozáznamy ze všech webinářů najdete na ASIO YouTube.

  ASIO YouTube kanálASIO YouTube kanál


  Mediální partneři seminářů:

          
             

   

  Kontakty

  ASIO TECH, spol. s r.o.
  Kšírova 552/45
  619 00 Brno
  ID datové schránky: 9nwzka6

  ASIO NEW, spol. s r.o.
  Kšírova 552/45
  619 00 Brno
  ID datové schránky: z9g8vaw

  tel.: 548 428 111
  e-mail: asio@asio.cz
   


  Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

  required

  required

  required