Semináře

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

V době "covidové" došlo ke spoustě změn ve všech směrech. V rámci semináře vám přineseme novinky z  vodohospodářství, a to z oblasti legislativní a technické.

Témata semináře

  • Legislativní a technické aktuality 2021

  • Šedé vody – legislativa, technika i zkušenosti z praxe   

  • Chatové oblasti a jejich řešení – přerušovaně užívané objekty + nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp CHATA, Vegetační ČOV, Suché záchody 

  • Voda pro modrozelenou infrastruktururu

  • Zkušenosti z vodohospodářských scanů v průmyslu – jak na ně, a kde se opatření vrátí nejrychleji

  • Cirkulární ekonomika a zemědělství, udržitelnost v jejím kontextu  představení případových studií

  • Recyklace fosforu na ČOV – vývoj sorpčních materiálů a jejich srovnání s jinými technologiemi na odstraňování fosforu


WEBINÁŘE (on-line semináře)

Webináře jsou bezplatné a jsou dostupné vždy od uvedeného data na YouTube ASIO.

29.10.2021 – Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)

Anotace: Ve světle nastupující legislativy představuje nakládání s kalem stále větší výzvu zejména pro menší obce. Zařízení AS-DEHYDRÁTOR představuje pro obce ideální řešení, jak snížit objem vyprodukovaného kalu a následně ho využít k hygienizaci a aplikaci na zemědělskou půdu. Při webináři budou představeny možnosti, jak s kalem nakládat co nejefektivněji.

26.11.2021 – Modrozelená infrastruktura a její uplatnění v praxi (chytrá města)

Anotace: ASIO NEW je lídrem v oblasti dodávek pro MZI. Má k dispozici celou řadu vhodných výrobků a disponuje také rozsáhlým KNOW-HOW pro jejich použití. Svoji nabídku stále doplňuje, a tak součástí webináře bude i představení několika novinek.

Videozáznamy ze všech webinářů najdete na ASIO YouTube.

ASIO YouTube kanálASIO YouTube kanál


Mediální partneři seminářů:

        
           

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required