Semináře

WATER KISS - KEEP IT SHORT AND SIMPLE

WATER KISS – keep it short and simple ... aneb jaro 2022

Jednoduše o vodě, pojmech, legislativě a technice.
Seminář je určený pro projektanty, vodoprávní úředníky a další, kteří ve své praxi přicházejí do styku s administrativou kolem vody.

I ve vodním hospodářství objevují nové pojmy a skutečnosti, které bychom měli pochopit a naučit se s nimi i žít a vytvořit si tím pádem i nové pohledy na již zažitou praxi, která ne vždy těmto novým požadavkům vyhovuje. Slyšíme kolem sebe slova jako udržitelnost, green deal, taxonometrie, uhlíková stopa, trofizace, cirkulární, analýza rizik, odolnost, ale jejich význam si často neuvědomujeme v souvislostech a v tom, jaký by jejich měl být dopad na praxi. Bohužel často ještě dochází ke konfliktům s konzervativní legislativou, a tak není jednoduché se v problematice vyznat i pro odborníky. Tímto seminářem bychom se chtěli pokusit udělat si pořádek v souvislostech.

LCA analýza a její aplikace ve vodním hospodářství

V příspěvku bude vysvětlen pojem LCA analýza, to, jak se provádí, a i důvody proč je tento systém hodnocení zaváděn.

Možnosti nakládání s kalem a GREEN DEAL

Co bychom si měli představit pod „udržitelným“ nakládáním s kalem a jak nakládání s kalem ovlivňuje uhlíkovou stopu. Jakým způsobem hodnotit jednotlivé varianty řešení a jaké je chování jednotlivých stakeholderů. Jak konkrétně upravit kal pro použití na zemědělské půdě.

MZI (modrozelená infrastruktura) z pohledu taxonometrie (udržitelnosti)

V příspěvku budou prezentovány zkušenosti ze školení pořádaného v Německu na téma udržitelnosti měst a využití přírodních řešení k zlepšení celkového hodnocení měst. Dále pak především problematika vody a její cirkularity ve městech.

Průmysl (udržitelně) a GREEN DEAL

Průmysl je oblastí, která může podstatně ovlivnit cíle Green Dealu, a to jak recyklací surovin, tak i snížením uhlíkové stopy.

Cílem je, aby absolventi semináře pochopili nové směry v souvislostech a aby lépe chápali dopady svého rozhodování z hlediska cílů, které si dáváme v rámci nejrůznějších výhledů souvisejících s cíli udržitelnosti.


WEBINÁŘE (on-line semináře)

Hledání optimálního řešení odkanalizování obcí

V současné době se zejména malé obce rozhodují o tom, jak řešit odkanalizování (sanitaci). Řešení se nabízí celá řada a bohužel si obce často zvolí z hlediska budoucnosti (ekonomika, uhlíková stopa) neefektivní řešení. Při tom by stačilo aby si vědomě vybrali z možných variant, nebo ještě lépe, měli dobře zpracovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Nevyužitím celé řady možných řešení jsou zbytečně vynakládány stovky milionů korun… a z hlediska uhlíkové stopy pak často použita cenná energie na eliminaci potencionální energie obsažené v odpadních vodách.

Zadávání staveb udržitelně

V přednášce jsou prezentovány požadavky související s udržitelným řešením vodního hospodářství měst (požadavky na srážkovou, pitnou i užitkovou vodu i z pohledu modrozelené infrastruktury "MZI" a recirkulace), příklad zadání architektonického návrhu a příklad řešení pro lokalitu Chytré Líchy.


Webináře jsou bezplatné a jsou dostupné vždy od uvedeného data na YouTube ASIO.

... termíny a témata webinářů pro rok 2022 budou zveřejněna

Videozáznamy ze všech webinářů najdete na ASIO YouTube.

ASIO YouTube kanálASIO YouTube kanál


Mediální partneři seminářů:

        
           

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required