Úprava vody

Mezi hlavní činnosti, kterými se dlouhodobě zabýváme, patří vedle čištění odpadních vod, také úprava vody - především pak úprava vody na pitnou vodu, úprava vody pro domácnost, obce, úprava vody v průmyslu nebo tzv. úprava šedé vody. Intenzivně se věnujeme i redukci sinic, které v posledních letech na řadě vodních ploch v ČR znehodnocují kvalitu vody.

Všechny uvedené činnosti mají jedno společné - nedostatečná či nevyhovující kvalita vody. Snažíme se proto nalézat taková řešení, která umožňují pomocí moderních technologií a fyzikálně-chemických metod upravovat kvalitu vody na požadovanou úroveň.

Konkrétní metody úpravy vody (filtrace, oxidace, adsorpce apod.) volíme vždy s ohledem na účel použití upravené vody a životní prostředí - jiný přístup vyžaduje úprava pitné vody a zcela odlišné technologie využíváme při úpravě vody pro napájecí kotle nebo obecně při úpravě vody pro průmyslové účely. 

V jakých případech vám pomůžeme?

  • Úprava vody na pitnou vodu pro rodinné domy, města a obce.
  • Rekonstrukce a intenzifikace vodárenských prvků a objektů.
  • Příprava velmi čisté vody pro elektrotechniku, farmaceutický nebo potravinářský průmysl.
  • Úprava podzemní vody v oblastech bez veřejné distribuční sítě.
  • Úprava a filtrace vody pro chladící okruhy.
  • Příprava oplachové vody pro sklárny, automobilový nebo elektrotechnický průmysl, apod.

Photo: Úprava vody pro domácnosti a obce

Úprava vody pro domácnosti a obce

Úprava vody pro domácnosti, čištění a filtrace vody z vrtů, studní, vodovodního řádu. Domácí úpravna vody může sloužit k odstranění mechanických nečistot filtrací, snížení tvrdosti, snížení železa a manganu, odstranění dusičnanů, těžkých kovů, radioaktivity, nežádoucího zápachu, chuti, apod.

více
Photo: Úprava vody pro průmyslové účely

Úprava vody pro průmyslové účely

Úprava vody pro různé typy průmyslových aplikací - energetika, stavebnictví, farmaceutický průmysl, zdravotnictví a dalších pomocí membránových technologií, reverzní osmózy, atd.

více
Photo: Šedé vody

Šedé vody

Nedostatek kvalitní pitné vody, neustále se zvyšující cena pitné vody a v neposlední řadě i cena za čištění odpadních vod je důvodem k úsporným opatřením v oblasti hospodaření s vodou. Šedá voda je nazývána dle svého typického zbarvení. Jedná se o vodu z umyvadel, sprch, praček a kuchyní, které neobsahují fekálie a moč. Šedou vodu je možné po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad.

více
Photo: Program sinice

Program sinice

V posledním desetiletí se problematika nadměrného růstu sinic stává stále závažnějším problémem. Metod řešení je několik od preventivních metod snížení trofie až po opatření, která řeší následek nadměrného růstu sinic.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required