Všechny uvedené činnosti mají jedno společné - nedostatečná či nevyhovující kvalita vody. Snažíme se proto nalézat taková řešení, která umožňují pomocí moderních technologií a fyzikálně-chemických metod upravovat kvalitu vody na požadovanou úroveň.

Konkrétní metody úpravy vody (filtrace, oxidace, adsorpce apod.) volíme vždy s ohledem na účel použití upravené vody a životní prostředí - jiný přístup vyžaduje úprava pitné vody a zcela odlišné technologie využíváme při úpravě vody pro napájecí kotle nebo obecně při úpravě vody pro průmyslové účely. 

V jakých případech vám pomůžeme?

  • Úprava vody na pitnou vodu pro rodinné domy, města a obce.
  • Rekonstrukce a intenzifikace vodárenských prvků a objektů.
  • Příprava ultra čisté vody pro elektrotechniku, farmaceutický nebo potravinářský průmysl.
  • Úprava podzemní vody v oblastech bez veřejné distribuční sítě.
  • Úprava vody pro energetický průmysl (kotelny).
  • Úprava a filtrace vody pro chladící okruhy.
  • Příprava oplachové vody pro sklárny, automobilový nebo elektrotechnický průmysl, apod.

Kategorie produktů