Program sinice

Kontaktní osoby

Ing. Oldřich Pírek
E-mail: pirek@asio.cz

V posledních letech dochází na mnoha místech v ČR k přemnožení sinic ve vodních plochách v důsledků zvýšeného obsahu fosforu ve vodě, tedy k výraznému znehodnocení kvality vody. 

V případech, kdy dojde k přemnožení sinic, jsme připraveni poskytnout odbornou pomoc. Potlačení rozvoje sinic, respektive odstranění sinic z vody vyžaduje komplexní přístup - k prvním krokům proto patří důkladné rozbory a analýzy vody. Následně navrhneme konkrétní řešení, jak postupovat při odstranění sinic, které v závěrečné fázi zrealizujeme.

Kromě samotného odstraňování sinic je důležitá také prevence. I v této oblasti jsme připraveni navrhnout řešení, jak redukovat rozvoj sinic a zabránit jejich přemnožení


Photo: Aplikační plavidlo

Aplikační plavidlo

Pro tuto technologii je použito fyzikálně-chemického principu potlačování rozvoje SINIC a to dávkování koagulantu do povrchových vod. Plavidlo je možno použít na řízené a exaktní dávkování jakékoliv tekuté látky do nádrží s podrobným reportingem aplikace.

více
Photo: Plavidlo pro separaci částic biomasy

Plavidlo pro separaci částic biomasy

Technologie je založena na sběru biomasy z povrchu vodní hladiny a odseparování částic biomasy na mechanickém filtru, přičemž biomasa obsahuje velké množství živin, které by se jinak usazovaly v podobě organických látek v sedimentu dna.

více
Photo: Aerační věže

Aerační věže

První aplikace aeračních věží je již šestým rokem v provozu na přehradě v Brně. Aerační věže jsou dvojího typu: - aerační věže čerpadlové - aerační věže aerátorové.

více
Photo: Zařízení k odběru sedimentů AS-SEDI

Zařízení k odběru sedimentů AS-SEDI

Odběrové zařízení na sedimenty sloužící k odběru dnových sedimentů ve vodních nádržích.

více

Honour Award - Precipitation of phosphates at the inlet stream Into Brno reservior leading to the elimination of cyanobacterial proliferation

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required