Nádrže na dešťovou vodu a výrobky pro řešení dešťových a šedých vod v domácnostech jsou nyní až s 50% dotací v rámci dotačního programu "Dešťovka". Pokud žijete v Brně, můžete získat dokonce až 75% dotaci! Vyplňte prosím vstupní dotazník na základě, kterého Vám vyhotovíme nabídku šitou na míru vašemu objektu včetně zpracování odborného posudku.

Podzemní vsakovací zařízení a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 52 OPŽP ("Protipovodňová opatření"). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Kategorie produktů