Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod…

Získejte informace o produktu

Zasakovací dlažba AS-TTE rošt je dotačně podporována skrze výzvu č. 52 (https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Zasakovací rošty, vsakovací dlažba, zatravňovací tvárnice pro parkoviště AS-TTE ROŠT

S použitím AS-TTE vsakovacích roštů vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch. Výsledkem bude nejen zelené parkoviště, vsakovací dlažbu využijete i v průmyslových areálech.

Hlavní výhody zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy

• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace

Konstrukce povrchů zpevněných pomocí AS-TTE zasakovacích roštů má několik podstatných výhod. Vzniklá robustní konstrukce se vsakovací dlažbou je pevná a odolná, takže vydrží zátěž a pohyb nejen osobních vozidel, ale také těžkých nákladních automobilů.

Povrch zpevněný pomocí vsakovací dlažby je prostorově provázaný, díky čemuž se snižují požadavky na výšku podkladových vrstev celé konstrukce. Znamená to tedy, že složení podkladních vrstev umožňuje zachycení a rozklad znečištění, proudění vody oběma směry a růst vegetace (nejčastěji trávy). Díky zasakovacím roštům tak vytvoříte propustné parkoviště s travními dlaždicemi i bez nich.

Inovativní vsakovací rošty AS-TTE ROŠT využijete k ekologickému zpevňování rozsáhlých parkovacích ploch i odstavných ploch u domů. Tyto zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy mají dopravní funkci a zároveň vám poskytnou tolik potřebný komfort. Použití vsakovací dlažby pomáhá zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty.

AS-TTE ROŠT – zatravňovací dlažba na parkoviště

Pokud řešíte parkování vozidel na trávě, použijte zatravňovací tvárnice pro parkoviště. Nabízíme výrobek AS-TTE ROŠT pro zatravnění, který je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace. Tato zatravňovací dlažba pro parkoviště je vhodná například pro vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa. Abyste vytvořili propustné parkoviště s trávou neboli zelené parkoviště, naše zasakovací rošty AS-TTE následně zatravněte výsevem trávy.

zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT
zasakovací rošty

AS-TTE ROŠT – vsakovací dlažba na komunikace

Zpevněný (dlážděný) systém AS-TTE ROŠT je určen pro vysoce intenzivní provoz a zatížení. Hodí se pro komunikace s mobilní dopravou, silně frekventované jízdní pruhy nebo parkovací místa. Dlažbu můžete osadit dodatečně, nebo dodat s již osazenými betonovými dlaždicemi jako AS-TTE ROŠT D (spíše výjimečně).

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – ochrana podzemních vod a ekologické parkoviště

Zasakovací rošty představují ekologické povrchové vsakovací zařízení, které dokáže ochránit kvalitu podzemních vod. Jeho podkladní vrstva obsahující sorbenty totiž zachycuje nerozpuštěné látky a uhlovodíky. Následně v vsakovací dlažbě na parkoviště dochází k postupnému rozkladu těchto látek působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst. Jedná se o obdobný jev, jakého se využívá při návrhu zasakovacích průlehů – (viz TNV 75 90 11).

AS-TTE ROŠT - ochrana podzemních vod

AS-TTE ROŠT – betonová zasakovací dlažba ke zpevnění podloží

AS-TTE zasakovací rošty můžete skrytě použít také jako jednu z podkladových vrstev pro zpevnění podloží. Tuto vsakovací dlažbu využijete tam, kde je rozmoklý terén, nebo tam, kde chcete zachovat přirozený ráz lokality – například v CHKO. AS-TTE vsakovací rošty často využívají také profesionální zahradníci k parkovým úpravám nebo architekti ke zpevňování ploch například na sportovištích.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – zasakovací dlažba k ochraně stromů

Díky prostorovému působení spojených zasakovacích roštů AS-TTE dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů dřevin je často důvodem pro jejich úmrtí, a to častěji než nedostatek vláhy.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

Dotace na propustné povrchy

Podzemní vsakovací dlažba a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše této dotace na propustné povrchy činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací rošty AS-TTE a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy, jako je například propustné parkoviště s trávou nebo velké zatravněné propustné plochy pro parkování. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE zasakovacími rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.

Jak se instalují zasakovací AS-TTE ROŠTy?

Instalaci vsakovací dlažby jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. Podívejte se na naše video.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE – test vsaku vody o objemu 100 litrů

Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka)

Propustné povrchy parkoviště pro pojezd nákladních vozů - s využitím AS-TTE zasakovacích roštů

Ke stažení

Články

Zelené fasády: Krása a udržitelnost v jednom

Zelené fasády, neboli vertikální zahrady, jsou více než jen dekorací. Jak ukazuje nedávná studie, mají schopnost výrazně modulovat teplotu budov, čímž přispívají k udržitelnější budoucnosti.

21. 5. 2024

Nové menší vsakovací tunely AS-KRECHT

Jak vypadají nové tunely a kdy je vhodnější použít původní vsakovací tunel AS-KRECHT a kdy nový AS-KRECHT OPTIMAL?

16. 5. 2024

Hackathon – Udržitelné bydlení

Soutěž šesti universitních týmů spočívající v co nejlepším návrhu udržitelného bydlení na sídlišti pro 500 obyvatel.

30. 4. 2024

AS-GREEN FENCE - okamžité řešení živého plotu

Nejnovější produkt firmy ASIO NEW, který vyřeší vaši touhu po živém plotě téměř okamžitě, právě dorazil do Brna.

22. 4. 2024

Webinář: Propustné zpevněné plochy

Webinář se zaměřuje na design a implementaci zpevněných ploch s důrazem na efektivní hospodaření s dešťovou vodou.

27. 2. 2024

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Přísnotice: Obec, která hospodaří se srážkovými vodami v souladu s přírodou

Rekonstrukce místní komunikace řešená dle principů přírodě blízkých opatření.

9. 1. 2024

Zelený a udržitelný trávník se zatravňovací dlažbou AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT je jedním z nejlepších zatravňovacích roštů, který skutečně umožňuje trávě růst

27. 11. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Je v pořádku splachovat pitnou vodou?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak absurdní je splachovat pitnou vodou? Ne? My ano...

19. 11. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Potřebujete zpevnit prostředí stájí, ale nechcete využívat beton?

AS-TTE ROŠT je ideálním řešením. Vytvoříte tak vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch, který navíc hezky vypadá

24. 10. 2023

Zatravněné parkoviště u rodinného domu

Řešíte úpravu vjezdu do domu, zpevnění parkovacího stání či jiných ploch na vašem pozemku a nechcete mít kolem domu jen beton? Pan Ondřej sepsal svoje zkušenosti s instalací AS-TTE ROŠTu.

17. 10. 2023

Rekonstrukce parkoviště – Vodojemy na žlutém kopci v Brně

V červenci 2023 se statutární město Brno rozhodlo pro rekonstrukci historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žluté kopci v Brně.

29. 8. 2023

AS-TTE KONĚ nejlépe řešené zpevnění povrchů pro zdraví vašich koní

Systém AS-AS-TTE dokáže nahradit většinu materiálů i potřebu lidské práce, čímž dochází k tomu, že celkové stavební náklady jsou výrazně nižší ve srovnání s tradičními stavebními postupy.

10. 8. 2023

Ukázka uplatnění vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE v Praze

Zákazník se zabýval úpravami pozemku při výstavbě nového bytového domu v Praze 5, mezi ulicemi Erbenova a Mošnova.

25. 7. 2023

Zpevnění svahu za pomoci vegetačních pytlů

Jedná se o vegetační pytle vyrobené ze speciální netkané textilie, která je prodyšná a vodopropustná pro kořeny rostlin.

20. 6. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Zpevnění břehu rybníka pomocí AS-GREEN SLOPE

Zajímavým projektem, na kterém momentálně pracujeme, je zpevnění břehu rybníka, který trpí podemíláním vodou.

25. 4. 2023

Zelené lampy AS-POUSTR

Navštívili jsme Prahu, abychom si prohlédli naše nedávné instalace chytrých stromů AS-POUSTR.

24. 3. 2023

strana: 1