Rekonstrukce parkoviště – Vodojemy na žlutém kopci v Brně

29. 8. 2023

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Rádi bychom se s Vámi podělili o jednu zajímavou rekonstrukci parkoviště. V červenci 2023 se statutární město Brno rozhodlo pro rekonstrukci historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žluté kopci v Brně. Součástí této rekonstrukce bylo již zmíněné přilehlé parkoviště při ulici Roubalova, nacházející se naproti zadnímu vjezdu do nemocničního areálu. Rekonstruované plochy samotných stání má plochu 354 m2.

Původní parkoviště bylo vybaveno plastovými zatravňovacími rošty, které byly značně poškozené a vozidla při deštích odvážela z plochy bláto a zeminu.

zatravňovací rošty

Po rekonstrukci dostala parkovací stání nový kryt v podobě zasakovacích, zatravňovacích roštů AS-TTE ROŠT Obslužná příjezdová komunikace zůstala zachována ze zámkové dlažby, stejně tak stání pro invalidy. Celkově byla na parkovacích stáních provedena výměna podkladních vrstev do hloubky 31 cm (ostatní konstrukční vrstvy zůstaly ponechány).

Nová konstrukční skladba sestává:
- zasakovací plastové rošty AS-TTE ROŠT vyplněné vegetačním substrátem tl. 60 mm,
- podkladní čistící vrstva upravující sorpci úkapů tl. 50 mm,
- základní vegetační vrstva (směs štěrku 70 % a zeminy 30 %) tl. 200 mm.

Níže můžete vidět fotografie, které dokumentují výsledek této rekonstrukce.

zatravňovací dlažba

fotografie pořízena 18.7.2023

zatravňovací dlažba

fotografie pořízena 16.8.2023

Ing. Marcel Kenja