Kalové a odpadové hospodářství

Zpracování kalů představuje důležitý krok v procesu čistění odpadních vod. Aktuálně máme k dispozici dvě zařízení, respektive možnosti, jak kaly zpracovávat. První z nich je tzv. spirálový dehydrátor, zařízení, jež slouží k zahušťování kalu a jeho následnému odvodnění. Druhou možností zpracování kalu je aerobní termofilní stabilizace (ATS), jinak řečeno „proces stabilizace kalu“, při níž dochází ke zničení bakterií a virů a vzniku hodnotného hnojiva z kalu.