Čištění vzduchu

S problémy se zápachem se potýká dnes a denně řada průmyslových hal a továren. Nepříjemný zápach doprovází i některé procesy na ČOV. Jedná se zejména o čerpací stanice, mechanické předčištění, flotace a kalové koncovky. Léty prověřená technologie na čištění vzduchu, respektive odstranění zápachu na ČOV je biologický filtr (biofiltr). Bohužel, biofiltry jsou často nespolehlivé, objemné a jejich provoz je velmi nákladný. Jako jejich alternativa se dnes k čištění vzduchu a odpadních plynů stále častěji využívají moderní fyzikálně-chemické technologie založené na ionizaci či fotokatalytické oxidaci odpadních plynů.


Fyzikálně-chemické metody likvidace zápachu jsou výrazně efektivnější, velice účinné a vhodné při čistění odpadních plynů a odstraňování nepříjemných zápachů jako je například H2S, NH3, (CH3)2S, VOC (těkavé organické látky).Fotokatalytická oxidace

Tento proces je kombinací fotooxidace založené na působení UV záření a katalytické oxidace. Používá se především v prostředí, které je zatíženo velkým množstvím těžko rozložitelných (oxidovatelných) zapáchajících a organických látek.

Detail produktu
Fotokatalytická oxidace

Ionizace

Vznik aktivního kyslíku je přírodní přirozený proces, který sterilizuje a dezodorizuje atmosféru. Dobře známý je čerstvý a čistý vzduch po bouřce, kdy je atmosféra vyčištěná pomocí fyzikálně-chemických procesů, např. iniciovaných blesky.

Detail produktu
Ionizace

Biofiltry AS-BioAir

Typová řada biofiltrů je navržena pro množství vzduchu od 100 do 1700 m3.h-1. Součástí biofiltru je nádrž, rošt, příruby na připojení odpadního vzduchu, rozvody vody pro postřik biofiltrační náplně. Biofiltr není vybaven zastřešením, předčištěním ani ohřevem vzduchu. Součástí filtru nejsou odtahové ventilátory.

Detail produktu
Biofiltry AS-BioAir

Protizápachové filtrační elementy AS-OREO

Multifunkční protizápachové filtrační elementy do kanalizačních šachet.

Detail produktu
Protizápachové filtrační elementy AS-OREO

AS-AIR BOX: Inovativní filtrační řešení pro čistou vodu

AS-AIR BOX je nerezový filtrační box navržen k udržení zdravotní nezávadnosti pitné vody ve vodojemech. Jeho klíčovou složkou je nanovlákenný filtr SPURTEX®, vyvinutý českou společností SPUR a.s., specializující se na nanotechnologie. Tento filtr poskytuje výjimečnou ochranu před škodlivými částicemi, jako jsou bakterie, aerosoly, smog a viry.

Detail produktu
AS-AIR BOX: Inovativní filtrační řešení pro čistou vodu