Čištění vzduchu

S problémy se zápachem se potýká dnes a denně řada průmyslových hal a továren. Nepříjemný zápach doprovází i některé procesy na ČOV. Jedná se zejména o čerpací stanice, mechanické předčištění, flotace a kalové koncovky. Léty prověřená technologie na čištění vzduchu, respektive odstranění zápachu na ČOV je biologický filtr (biofiltr). Bohužel, biofiltry jsou často nespolehlivé, objemné a jejich provoz je velmi nákladný. Jako jejich alternativa se dnes k čištění vzduchu a odpadních plynů stále častěji využívají moderní fyzikálně-chemické technologie založené na ionizaci či fotokatalytické oxidaci odpadních plynů.