Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod…

Získejte informace o produktu

Zasakovací dlažba AS-TTE rošt je dotačně podporována skrze výzvu č. 52 (https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Zasakovací rošty, vsakovací dlažba, zatravňovací tvárnice pro parkoviště AS-TTE ROŠT

S použitím AS-TTE vsakovacích roštů vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch. Výsledkem bude nejen zelené parkoviště, vsakovací dlažbu využijete i v průmyslových areálech.

Hlavní výhody zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy

• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace

Konstrukce povrchů zpevněných pomocí AS-TTE zasakovacích roštů má několik podstatných výhod. Vzniklá robustní konstrukce se vsakovací dlažbou je pevná a odolná, takže vydrží zátěž a pohyb nejen osobních vozidel, ale také těžkých nákladních automobilů.

Povrch zpevněný pomocí vsakovací dlažby je prostorově provázaný, díky čemuž se snižují požadavky na výšku podkladových vrstev celé konstrukce. Znamená to tedy, že složení podkladních vrstev umožňuje zachycení a rozklad znečištění, proudění vody oběma směry a růst vegetace (nejčastěji trávy). Díky zasakovacím roštům tak vytvoříte propustné parkoviště s travními dlaždicemi i bez nich.

Inovativní vsakovací rošty AS-TTE ROŠT využijete k ekologickému zpevňování rozsáhlých parkovacích ploch i odstavných ploch u domů. Tyto zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy mají dopravní funkci a zároveň vám poskytnou tolik potřebný komfort. Použití vsakovací dlažby pomáhá zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty.

AS-TTE ROŠT – zatravňovací dlažba na parkoviště

Pokud řešíte parkování vozidel na trávě, použijte zatravňovací tvárnice pro parkoviště. Nabízíme výrobek AS-TTE ROŠT pro zatravnění, který je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace. Tato zatravňovací dlažba pro parkoviště je vhodná například pro vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa. Abyste vytvořili propustné parkoviště s trávou neboli zelené parkoviště, naše zasakovací rošty AS-TTE následně zatravněte výsevem trávy.

zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT
zasakovací rošty

AS-TTE ROŠT – vsakovací dlažba na komunikace

Zpevněný (dlážděný) systém AS-TTE ROŠT je určen pro vysoce intenzivní provoz a zatížení. Hodí se pro komunikace s mobilní dopravou, silně frekventované jízdní pruhy nebo parkovací místa. Dlažbu můžete osadit dodatečně, nebo dodat s již osazenými betonovými dlaždicemi jako AS-TTE ROŠT D (spíše výjimečně).

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – ochrana podzemních vod a ekologické parkoviště

Zasakovací rošty představují ekologické povrchové vsakovací zařízení, které dokáže ochránit kvalitu podzemních vod. Jeho podkladní vrstva obsahující sorbenty totiž zachycuje nerozpuštěné látky a uhlovodíky. Následně v vsakovací dlažbě na parkoviště dochází k postupnému rozkladu těchto látek působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst. Jedná se o obdobný jev, jakého se využívá při návrhu zasakovacích průlehů – (viz TNV 75 90 11).

AS-TTE ROŠT - ochrana podzemních vod

AS-TTE ROŠT – betonová zasakovací dlažba ke zpevnění podloží

AS-TTE zasakovací rošty můžete skrytě použít také jako jednu z podkladových vrstev pro zpevnění podloží. Tuto vsakovací dlažbu využijete tam, kde je rozmoklý terén, nebo tam, kde chcete zachovat přirozený ráz lokality – například v CHKO. AS-TTE vsakovací rošty často využívají také profesionální zahradníci k parkovým úpravám nebo architekti ke zpevňování ploch například na sportovištích.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – zasakovací dlažba k ochraně stromů

Díky prostorovému působení spojených zasakovacích roštů AS-TTE dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů dřevin je často důvodem pro jejich úmrtí, a to častěji než nedostatek vláhy.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

Dotace na propustné povrchy

Podzemní vsakovací dlažba a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše této dotace na propustné povrchy činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací rošty AS-TTE a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy, jako je například propustné parkoviště s trávou nebo velké zatravněné propustné plochy pro parkování. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE zasakovacími rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.

Jak se instalují zasakovací AS-TTE ROŠTy?

Instalaci vsakovací dlažby jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. Podívejte se na naše video.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE – test vsaku vody o objemu 100 litrů

Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka)

Propustné povrchy parkoviště pro pojezd nákladních vozů - s využitím AS-TTE zasakovacích roštů

Ke stažení

Články

Modrozelená infrastruktura a její uplatnění v praxi (chytrá města)

Podívejte se na nový webinář na téma "Modrozelená infrastruktura".

26. 11. 2021

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Dominikánské náměstí a AS-POUSTR

Dominikánské náměstí je místem, kde se čas od času koná nějaká akce – viz vánoční trhy.

9. 11. 2021

Instalace chytrého stromu AS-POUSTR

Podívejte se na video, jak jsme instalovali chytrý popínavý uliční strom AS-POUSTR.

26. 10. 2021

Instalace a hydroosev vegetačních pytlů

AS-GREEN SLOPE je systémové řešení pro zpevňování různých typů svahů pomocí vegetačních pytlů.

21. 10. 2021

Zelená parkoviště v Brně

Parkovací stání, které zároveň pomáhá přírodě. Díky zasakovacím roštům zůstává voda v místě, kde spadne a díky trávě plní nejen estetickou funkci.

18. 10. 2021

Plaťte pouze za vodu, která skutečně odtéká

Měření průtoku dešťových vod AS-TOMMYSHAFT slouží jako fakturační měřidlo skutečných odtoků.

7. 10. 2021

Webinář "Hospodaření s dešťovou vodou"

Podívejte se na nový webinář na téma "Hospodaření s dešťovou vodou – velká Dešťovka, AS-TTE ROŠTy".

24. 9. 2021

Instalace propustných AS-TTE ROŠTů u rodinného domu svépomocí

Mnohostrannost využití zasakovacích AS-TTE ROŠTů vidíme na různých příkladech z praxe. Hezkou ukázkou je využití roštů na vjezdu u rodinného domu.

9. 7. 2021

Chytrý strom AS-POUSTR v areálu ASIO

Chytré stromy ožívají. První ukázkový strom již stojí v našem areálu ASIO v Brně.

29. 6. 2021

Využívání šedé vody & silniční zasakovací AS-TTE ROŠTy

Podívejte se na workshop na téma "Využívání šedé vody & silniční zasakovací AS-TTE ROŠTy".

8. 6. 2021

Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť

Představujeme vám nový projekt, jehož cílem je získat optimální souvrství pro AS-TTE ROŠTy.

17. 5. 2021

Strom AS-POUSTR jako přírodní útvar

O popínavých uličních stromech AS-POUSTR, tzv. chytrých stromech, jsme vám již říkali, ale víte, že takové stromy můžete najít i v přírodě?

20. 4. 2021

Jak na propustný zpevněný povrch bez betonáže?

Po třech letech včelaření jsem se konečně odhodlal ke kroku, který jsem měl správně řešit mezi prvními..

29. 3. 2021

Webinář „Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu"

Máme pro vás nový webinář na téma „Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu“.

25. 3. 2021

Jak řešit zeleň ve městech?

Efekt městských tepelných ostrovů má negativní vliv na mikroklima měst. S rapidně přibývající zastavěnou nepropustnou plochou ve městech dochází k čím dál většímu tlaku na zeleň ve městech.

2. 3. 2021

Záznam webináře Modrozelená kuchařka

Přinášíme vám záznam webináře zaměřeného na modrozelenou infrastrukturu.

27. 1. 2021

Dešťová voda a její využití

Všechny činnosti, které v domácnosti provádíme, nevyžadují „placenou“ pitnou vodu. Využitím dešťové vody na praní, splachování WC nebo úklid můžeme významně snížit spotřebu pitné vody a ušetřit.

22. 1. 2021

Zpevňování svahů pomocí vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE

Už jste slyšeli o systému zpevňování svahů pomocí vegetačních pytlů?

10. 1. 2021

Chytrá čtvrť na Špitálce

I v Brně se chystá zajímavý projekt zohledňující tzv. koncept „chytrého města“.

30. 11. 2020

strana: 3