Instalace chytrého stromu AS-POUSTR

26. 10. 2021

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu jsou vzrostlejší stromy. Klasické vzrostlé stromy jsou nenahraditelné, ale co dělat v případě, kdy je není možné vysadit? Právě chytrý strom AS-POUSTR je alternativním řešením. Jedná se o tzv. popínavý uliční strom . Je to unikátní koncept chráněný užitným vzorem. AS-POUSTRy jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (nerezová nebo pozinkovaná ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Konstrukci lze modulárně osadit pouličními lampami, vodní mlhou a dalšími prvky pozitivně zlepšujícími prostředí ve městech. Neklademe si za cíl nahrazovat živé stromy, ale umisťovat zeleň i tam, kde by to z dispozičních důvodů nebylo jinak možné a tak rozšiřovat biodiverzitu ve městech.

Ukázkový chytrý strom AS-POUSTR SINGAPUR stojí v areálu ASIO v Brně. Součástí stromu je pouliční lampa, nabíječka na automobily a osvěžující vodní mlha. Podívejte se na průběh instalace stromu AS-POUSTR.

Více informací:

CHYTRÝ STROM AS-POUSTR – POPÍNAVÝ ULIČNÍ STROM

Ing. Ondřej Prax