Zelená parkoviště v Brně

18. 10. 2021

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

zdroj: Hlavní zpravodajská relace Televize Seznam, https://www.stream.cz/vecerni-zpravy-porad/prezident-zeman-v-nemocnici-cesko-po-volbach-a-konec-levice-64229062 , 10.10.2021

AS-TTE ROŠT představuje inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

Hlavní funkce konstrukce zpevněných propustných povrchů s AS-TTE ROŠT

• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace