Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod…

Získejte informace o produktu

Zasakovací dlažba AS-TTE rošt je dotačně podporována skrze výzvu č. 52 (https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Zasakovací rošty, vsakovací dlažba, zatravňovací tvárnice pro parkoviště AS-TTE ROŠT

S použitím AS-TTE vsakovacích roštů vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch. Výsledkem bude nejen zelené parkoviště, vsakovací dlažbu využijete i v průmyslových areálech.

Hlavní výhody zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy

• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace

Konstrukce povrchů zpevněných pomocí AS-TTE zasakovacích roštů má několik podstatných výhod. Vzniklá robustní konstrukce se vsakovací dlažbou je pevná a odolná, takže vydrží zátěž a pohyb nejen osobních vozidel, ale také těžkých nákladních automobilů.

Povrch zpevněný pomocí vsakovací dlažby je prostorově provázaný, díky čemuž se snižují požadavky na výšku podkladových vrstev celé konstrukce. Znamená to tedy, že složení podkladních vrstev umožňuje zachycení a rozklad znečištění, proudění vody oběma směry a růst vegetace (nejčastěji trávy). Díky zasakovacím roštům tak vytvoříte propustné parkoviště s travními dlaždicemi i bez nich.

Inovativní vsakovací rošty AS-TTE ROŠT využijete k ekologickému zpevňování rozsáhlých parkovacích ploch i odstavných ploch u domů. Tyto zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy mají dopravní funkci a zároveň vám poskytnou tolik potřebný komfort. Použití vsakovací dlažby pomáhá zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty.

AS-TTE ROŠT – zatravňovací dlažba na parkoviště

Pokud řešíte parkování vozidel na trávě, použijte zatravňovací tvárnice pro parkoviště. Nabízíme výrobek AS-TTE ROŠT pro zatravnění, který je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace. Tato zatravňovací dlažba pro parkoviště je vhodná například pro vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa. Abyste vytvořili propustné parkoviště s trávou neboli zelené parkoviště, naše zasakovací rošty AS-TTE následně zatravněte výsevem trávy.

zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT
zasakovací rošty

AS-TTE ROŠT – vsakovací dlažba na komunikace

Zpevněný (dlážděný) systém AS-TTE ROŠT je určen pro vysoce intenzivní provoz a zatížení. Hodí se pro komunikace s mobilní dopravou, silně frekventované jízdní pruhy nebo parkovací místa. Dlažbu můžete osadit dodatečně, nebo dodat s již osazenými betonovými dlaždicemi jako AS-TTE ROŠT D (spíše výjimečně).

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – ochrana podzemních vod a ekologické parkoviště

Zasakovací rošty představují ekologické povrchové vsakovací zařízení, které dokáže ochránit kvalitu podzemních vod. Jeho podkladní vrstva obsahující sorbenty totiž zachycuje nerozpuštěné látky a uhlovodíky. Následně v vsakovací dlažbě na parkoviště dochází k postupnému rozkladu těchto látek působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst. Jedná se o obdobný jev, jakého se využívá při návrhu zasakovacích průlehů – (viz TNV 75 90 11).

AS-TTE ROŠT - ochrana podzemních vod

AS-TTE ROŠT – betonová zasakovací dlažba ke zpevnění podloží

AS-TTE zasakovací rošty můžete skrytě použít také jako jednu z podkladových vrstev pro zpevnění podloží. Tuto vsakovací dlažbu využijete tam, kde je rozmoklý terén, nebo tam, kde chcete zachovat přirozený ráz lokality – například v CHKO. AS-TTE vsakovací rošty často využívají také profesionální zahradníci k parkovým úpravám nebo architekti ke zpevňování ploch například na sportovištích.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – zasakovací dlažba k ochraně stromů

Díky prostorovému působení spojených zasakovacích roštů AS-TTE dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů dřevin je často důvodem pro jejich úmrtí, a to častěji než nedostatek vláhy.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

Dotace na propustné povrchy

Podzemní vsakovací dlažba a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše této dotace na propustné povrchy činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací rošty AS-TTE a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy, jako je například propustné parkoviště s trávou nebo velké zatravněné propustné plochy pro parkování. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE zasakovacími rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.

Jak se instalují zasakovací AS-TTE ROŠTy?

Instalaci vsakovací dlažby jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. Podívejte se na naše video.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE – test vsaku vody o objemu 100 litrů

Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka)

Propustné povrchy parkoviště pro pojezd nákladních vozů - s využitím AS-TTE zasakovacích roštů

Ke stažení

Články

Webinář "Modrozelená infrastruktura"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Modrozelená infrastruktura".

26. 11. 2020

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Tradiční konference (pořádá VAKINFO) v netradiční náladě se uskutečnila v září v Brně i přes nelehkou situaci.

2. 10. 2020

Chytrá města – aneb URBIS Smart City 2020

Letos se veletrh Urbis Smart City v Brně konal v netradičním termínu 2-4.9.2020 a v netradiční atmosféře.

7. 9. 2020

Nové propustné parkoviště v Dačicích .. s využitím AS-TTE ROŠTů

Aktuálním tématem je udržení vody v obcích, k tomu nám pomáhají právě propustné povrchy.

31. 8. 2020

Modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura řeší, jak udržet vodu ve městech a v krajině. Způsobů je mnoho, stejně jako oblastí, ve kterých můžeme využít dešťovou vodu.

19. 8. 2020

Voda a sucho a modro-zelená infrastruktura na vlastní oči

Koncem července proběhl „kulatý stůl“ Asociace obchodu voda - topení. Místo setkání, areál firmy LIKO-S, bylo zvoleno geniálně.

27. 7. 2020

Jak jsem vyřešil vyšlapaný trávník

Hledal jsem způsob, který mi zpevní a odvodní hodně zatěžovaný povrch na zahradě.

3. 7. 2020

I na venkově je nutné hospodařit s vodou

Připravili jsme pro vás webinář na téma "Hospodaření s vodou pro zemědělce – moderní přístupy, udržitelné chování, úspory…".

16. 6. 2020

Webinář "Venkov, sucho, legislativa a udržitelnost"

Je cílem řešení venkova, aby všechno bylo jako ve městě? Dá se smysluplně aplikovat legislativa pro velké ČOV na ty malé? Platí, že vesnice = malé město?

10. 6. 2020

Jak instalovat zasakovací AS-TTE ROŠTy?

Podívejte se, jak instalovat zasakovací AS-TTE ROŠTy pro zpevněné propustné povrchy. My jsme to zkusili svépomocí v rámci ASIO areálu.

3. 6. 2020

Velká Dešťovka

Negativní vliv klimatických změn ve velké míře ovlivní nakládání s dešťovou vodou v ČR i na celém světě.

27. 5. 2020

Využití dešťové vody v obcích... dotace

Výzva č. 144. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků).

15. 5. 2020

Voda je život – úvod do problematiky využití vody

V rámci platformy Go green! Regionální hospodářská komora, ve spolupráci s členskými firmami ASIO TECH, spol. s r.o. a HUTIRA - BRNO, s.r.o. připravili zajímavý webinář na téma hospodaření s vodou.

13. 5. 2020

Webinář "Úspory v průmyslu – vodohospodářské hodnocení provozu, optimalizace HDV, optimalizace spotřeby"

Nový on-line seminář na téma "Úspory v průmyslu – vodohospodářské hodnocení provozu, optimalizace HDV, optimalizace spotřeby".

23. 4. 2020

Novinka mezi nádržemi na dešťovku

Máme pro vás novinku mezi nádržemi na dešťovou vodu AS-REWA GARDEN.

7. 4. 2020

Fungujeme, bojujeme... a Brno "Nachytej dešťovku!"

Nikdy to nebylo tak jednoduché a zejména v Brně výhodné získat až 75% dotaci na řešení dešťových vod v domácnostech.

20. 3. 2020

Festival architektury

Festival architektury se uskutečnil v Brně v rámci stavebního veletrhu a ASIO se ho aktivně zúčastnilo.

4. 3. 2020

Modrozelená infrastruktura – to nejlepší nakonec

Poslední dva semináře v Praze a v Hradci Králové uzavřely letošní šňůru věnovanou modrozelené infrastruktuře.

28. 2. 2020

strana: 4