I na venkově je nutné hospodařit s vodou

16. 6. 2020

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Tepelné ostrovy ve městech a horko v létě jsou konkrétní hmatatelné projevy změny klimatu a logickým opatřením je zadržení vody a ozelenění měst ( modrozelená infrastruktura ). Méně viditelným, ale o to vlivnějším faktorem, je naše hospodaření s vodou na venkově a tím pádem na vesnicích a polích. Také samotné zemědělské podniky s vodou „bojují“ a to ze dvou důvodů – jeden je ekonomický (voda a případně vypouštění srážkových nebo odpadních vod něco stojí) a druhý je otázka vody samotné (zajištění vody pro napájení dobytka v období sucha nebo na závlahy). I v zemědělské výrobě lze náklady na hospodaření s vodou optimalizovat.

Webinář zabývající se těmito tématy z různých úhlů pohledu proběhl začátkem května a jeho záznam je nyní k dispozici na ASIO YouTube kanále: https://youtu.be/Pxy1gVGJWaM

Ing. Karel Plotěný