Velká Dešťovka

27. 5. 2020

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

S nedostatkem vody Česká republika bojuje už dlouhé roky a každým rokem je situace vážnější. Dle odborníků bude rok 2020 nejsušší za posledních 500 let. Vláda proto kromě dotačního titulu „ Dešťovka “ vypsala další výzvu č. 144 pro kraje, obce a další subjekty s názvem „ velká Dešťovka “.

Technologie pro akumulaci dešťové vody

Akumulace srážkových vod pro veřejné budovy (nemocnice, úřady, školy apod.) bude vedena ze zpevněných ploch, zejména ze střech, do betonové prefabrikované nádrže. Voda bude mechanicky předčištěna pomocí filtru AS-PURAIN . Nádrž bude podzemní s možností zalévání zeleně.

Modelová situace pro velkou Dešťovku

  • Subjekt: ŽS a MŠ
  • Plocha střechy: 1500 m 2
  • Objem dešťové nádrže: 35 m 3
  • Roční akumulovaný objem: 650 m 3

Operační program životního prostředí výzva č. 144

  • Celková alokace: 1 mld. Kč
  • Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
  • Výše podpory: až 85 %
  • Termín podání žádosti: 11.1.2021
  • Náklady na zpracování a podání žádosti jsou uznatelné.

Mezi hlavní cíle patří podporovat akumulaci dešťových vod pro kraje, obce, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající a další.

Ing. Július Telek