Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod…

Získejte informace o produktu

Zasakovací dlažba AS-TTE rošt je dotačně podporována skrze výzvu č. 52 (https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Zasakovací rošty, vsakovací dlažba, zatravňovací tvárnice pro parkoviště AS-TTE ROŠT

S použitím AS-TTE vsakovacích roštů vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch. Výsledkem bude nejen zelené parkoviště, vsakovací dlažbu využijete i v průmyslových areálech.

Hlavní výhody zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy

• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace

Konstrukce povrchů zpevněných pomocí AS-TTE zasakovacích roštů má několik podstatných výhod. Vzniklá robustní konstrukce se vsakovací dlažbou je pevná a odolná, takže vydrží zátěž a pohyb nejen osobních vozidel, ale také těžkých nákladních automobilů.

Povrch zpevněný pomocí vsakovací dlažby je prostorově provázaný, díky čemuž se snižují požadavky na výšku podkladových vrstev celé konstrukce. Znamená to tedy, že složení podkladních vrstev umožňuje zachycení a rozklad znečištění, proudění vody oběma směry a růst vegetace (nejčastěji trávy). Díky zasakovacím roštům tak vytvoříte propustné parkoviště s travními dlaždicemi i bez nich.

Inovativní vsakovací rošty AS-TTE ROŠT využijete k ekologickému zpevňování rozsáhlých parkovacích ploch i odstavných ploch u domů. Tyto zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy mají dopravní funkci a zároveň vám poskytnou tolik potřebný komfort. Použití vsakovací dlažby pomáhá zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty.

AS-TTE ROŠT – zatravňovací dlažba na parkoviště

Pokud řešíte parkování vozidel na trávě, použijte zatravňovací tvárnice pro parkoviště. Nabízíme výrobek AS-TTE ROŠT pro zatravnění, který je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace. Tato zatravňovací dlažba pro parkoviště je vhodná například pro vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa. Abyste vytvořili propustné parkoviště s trávou neboli zelené parkoviště, naše zasakovací rošty AS-TTE následně zatravněte výsevem trávy.

zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT
zasakovací rošty

AS-TTE ROŠT – vsakovací dlažba na komunikace

Zpevněný (dlážděný) systém AS-TTE ROŠT je určen pro vysoce intenzivní provoz a zatížení. Hodí se pro komunikace s mobilní dopravou, silně frekventované jízdní pruhy nebo parkovací místa. Dlažbu můžete osadit dodatečně, nebo dodat s již osazenými betonovými dlaždicemi jako AS-TTE ROŠT D (spíše výjimečně).

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – ochrana podzemních vod a ekologické parkoviště

Zasakovací rošty představují ekologické povrchové vsakovací zařízení, které dokáže ochránit kvalitu podzemních vod. Jeho podkladní vrstva obsahující sorbenty totiž zachycuje nerozpuštěné látky a uhlovodíky. Následně v vsakovací dlažbě na parkoviště dochází k postupnému rozkladu těchto látek působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst. Jedná se o obdobný jev, jakého se využívá při návrhu zasakovacích průlehů – (viz TNV 75 90 11).

AS-TTE ROŠT - ochrana podzemních vod

AS-TTE ROŠT – betonová zasakovací dlažba ke zpevnění podloží

AS-TTE zasakovací rošty můžete skrytě použít také jako jednu z podkladových vrstev pro zpevnění podloží. Tuto vsakovací dlažbu využijete tam, kde je rozmoklý terén, nebo tam, kde chcete zachovat přirozený ráz lokality – například v CHKO. AS-TTE vsakovací rošty často využívají také profesionální zahradníci k parkovým úpravám nebo architekti ke zpevňování ploch například na sportovištích.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – zasakovací dlažba k ochraně stromů

Díky prostorovému působení spojených zasakovacích roštů AS-TTE dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů dřevin je často důvodem pro jejich úmrtí, a to častěji než nedostatek vláhy.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

Dotace na propustné povrchy

Podzemní vsakovací dlažba a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše této dotace na propustné povrchy činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací rošty AS-TTE a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy, jako je například propustné parkoviště s trávou nebo velké zatravněné propustné plochy pro parkování. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE zasakovacími rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.

Jak se instalují zasakovací AS-TTE ROŠTy?

Instalaci vsakovací dlažby jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. Podívejte se na naše video.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE – test vsaku vody o objemu 100 litrů

Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka)

Propustné povrchy parkoviště pro pojezd nákladních vozů - s využitím AS-TTE zasakovacích roštů

Ke stažení

Články

Chytrý strom AS-POUSTR je oficiálním výrobkem pro chytrá řešení

Soutěž Chytrá města je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

14. 3. 2023

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura je síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou, které se v architektuře využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění mikroklima. Jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka je významný.

10. 1. 2023

Drahé Česko: Jak na úspory vody

I o svátcích jsme nelenili a podpořili šetření vodou, tentokrát účastí v ČT24 debatou o úsporách vody.

3. 1. 2023

Odkanalizování malých obcí - možnosti řešení a kritéria pro hodnocení

V současnosti dosáhla Česká republika toho, že jsou v podstatě odkanalizovány aglomerace větší než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO).

19. 12. 2022

Zasakovací rošty AS-TTE mají širokou škálu uplatnění

Podívejte se na pár realizací zelených propustných povrchů.

5. 12. 2022

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

AS-GREEN SLOPE je systémové řešení nejen pro zpevňování různých typů svahů pomocí vegetačních pytlů.

24. 11. 2022

Propustné, zpevněné parkoviště i pro pojezd nákladních vozů

Podívejte se na realizaci parkoviště pomocí zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy s využitím AS-TTE ROŠTů i pro pojezd nákladních vozů.

1. 11. 2022

Modrozelená infrastruktura a ASIO

Podívejte se na rozhovor Pavla Poláška v rámci estav.tv (doprovodný program FOR ARCH 2022).

29. 9. 2022

Zelená parkoviště, plochy (s dotací) aneb zatravněné propustné plochy pomocí roštů AS-TTE

AS-TTE ROŠT je více než plastový rošt. Je to téměř přirozený konstrukční koncept, který nastavuje nové standardy pro ekologické dopravní povrchy.

20. 9. 2022

Více zeleně nejen v Praze? ... chytrý (popínavý uliční) strom AS-POUSTR

Ve dnech 30 - 31.8.2022 došlo k prvním instalacím konstrukcí pro popínavé rostliny AS-POUSTR Singapur na veřejném prostranství městské zástavby Prahy 6 Dejvice.

13. 9. 2022

ASIO a svět okolo a je to „vo hviezdach“?... videozáznam z webináře

Zamyšlení o tom, jak se vytváří mentální modely a jak se na základě nich rozhoduje vodohospodářská firma při určování svého směru.

16. 8. 2022

Webinář "Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka)"

Webinář slouží jako seznámení se s technologií zasakovacích roštů pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠTů.

22. 7. 2022

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE

jsou uhlíkově neutrální. A to díky kompenzaci emisí ekvivalentů CO2.

17. 6. 2022

Jak se vypořádat se suchem?

Dotační program dešťovka.

3. 6. 2022

Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při použití roštů

Současným trendem při odvodnění vozovek pozemních komunikací je soustředění dešťové vody do podloží vozovek tak, aby se neztrácela v kanalizačních systémech, ale volně se saturovala do podloží.

27. 5. 2022

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy ... test vsaku vody o objemu 100 litrů

Podívejte se, jak fungují naše zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE. Vyzkoušeli jsme si malý pokus i na našem place v areálu ASIO.

24. 5. 2022

Zadávání staveb udržitelně ... videozáznam z webináře

V přednášce jsou prezentovány požadavky související s udržitelným řešením vodního hospodářství měst.

11. 3. 2022

Brněnská firma nabízí městům chytré „stromy“. Nevadí jim sucho ani kabely v zemi a dobijí kolo

Místa, kde se stromům s jejich rozsáhlými kořeny a nároky na živiny nedaří, mohou ozelenit ocelové konstrukce obrostlé popínavými rostlinami.

17. 2. 2022

City For The Future - EXPO DUBAI Movie

Jsme hrdí, že můžeme být součástí národní značky #CityForTheFuture.

27. 1. 2022

AS-TTE ROŠTy ... parkoviště v Bystřici pod Hostýnem

... podívejte se na jednu z realizací zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy

18. 1. 2022

strana: 2