Propustné, zpevněné parkoviště i pro pojezd nákladních vozů

1. 11. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Podívejte se na realizaci parkoviště pomocí zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy s využitím AS-TTE ROŠTů i pro pojezd nákladních vozů.

AS-TTE ROŠT je více než plastový rošt. Je to téměř přirozený konstrukční koncept, který nastavuje nové standardy pro ekologické dopravní povrchy a je velmi úsporný z hlediska energie a zdrojů… a nyní i s možností získání dotace na realizaci.

Propustné povrchy jsou podporovány dotační výzvou

Výměna stávajících nepropustných povrchů za propustné je podporována dotací ve výši 85 %. Výstavba nových propustných povrchů je dotována do výše 30 %.

Dotační program na podporu hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu měst a obcí pokračuje výzvou č.19, která se otevře 14.09.2022. celková alokace je ve výši 2,5 mld Kč. Ukončení podání žádosti bude do konce října roku 2023. Je tedy i čas na přípravu projektů.

Naše zaměření je na "opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody , zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod"

Pro klienty zajišťujeme kompletní služby od zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci, výběrového řízení a samotnou realizaci prostřednictvím našich partnerů.


Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka) ... webinář