Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod…

Získejte informace o produktu

Zasakovací dlažba AS-TTE rošt je dotačně podporována skrze výzvu č. 52 (https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Zasakovací rošty, vsakovací dlažba, zatravňovací tvárnice pro parkoviště AS-TTE ROŠT

S použitím AS-TTE vsakovacích roštů vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch. Výsledkem bude nejen zelené parkoviště, vsakovací dlažbu využijete i v průmyslových areálech.

Hlavní výhody zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy

• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace

Konstrukce povrchů zpevněných pomocí AS-TTE zasakovacích roštů má několik podstatných výhod. Vzniklá robustní konstrukce se vsakovací dlažbou je pevná a odolná, takže vydrží zátěž a pohyb nejen osobních vozidel, ale také těžkých nákladních automobilů.

Povrch zpevněný pomocí vsakovací dlažby je prostorově provázaný, díky čemuž se snižují požadavky na výšku podkladových vrstev celé konstrukce. Znamená to tedy, že složení podkladních vrstev umožňuje zachycení a rozklad znečištění, proudění vody oběma směry a růst vegetace (nejčastěji trávy). Díky zasakovacím roštům tak vytvoříte propustné parkoviště s travními dlaždicemi i bez nich.

Inovativní vsakovací rošty AS-TTE ROŠT využijete k ekologickému zpevňování rozsáhlých parkovacích ploch i odstavných ploch u domů. Tyto zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy mají dopravní funkci a zároveň vám poskytnou tolik potřebný komfort. Použití vsakovací dlažby pomáhá zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty.

AS-TTE ROŠT – zatravňovací dlažba na parkoviště

Pokud řešíte parkování vozidel na trávě, použijte zatravňovací tvárnice pro parkoviště. Nabízíme výrobek AS-TTE ROŠT pro zatravnění, který je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace. Tato zatravňovací dlažba pro parkoviště je vhodná například pro vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa. Abyste vytvořili propustné parkoviště s trávou neboli zelené parkoviště, naše zasakovací rošty AS-TTE následně zatravněte výsevem trávy.

zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT
zasakovací rošty

AS-TTE ROŠT – vsakovací dlažba na komunikace

Zpevněný (dlážděný) systém AS-TTE ROŠT je určen pro vysoce intenzivní provoz a zatížení. Hodí se pro komunikace s mobilní dopravou, silně frekventované jízdní pruhy nebo parkovací místa. Dlažbu můžete osadit dodatečně, nebo dodat s již osazenými betonovými dlaždicemi jako AS-TTE ROŠT D (spíše výjimečně).

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – ochrana podzemních vod a ekologické parkoviště

Zasakovací rošty představují ekologické povrchové vsakovací zařízení, které dokáže ochránit kvalitu podzemních vod. Jeho podkladní vrstva obsahující sorbenty totiž zachycuje nerozpuštěné látky a uhlovodíky. Následně v vsakovací dlažbě na parkoviště dochází k postupnému rozkladu těchto látek působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst. Jedná se o obdobný jev, jakého se využívá při návrhu zasakovacích průlehů – (viz TNV 75 90 11).

AS-TTE ROŠT - ochrana podzemních vod

AS-TTE ROŠT – betonová zasakovací dlažba ke zpevnění podloží

AS-TTE zasakovací rošty můžete skrytě použít také jako jednu z podkladových vrstev pro zpevnění podloží. Tuto vsakovací dlažbu využijete tam, kde je rozmoklý terén, nebo tam, kde chcete zachovat přirozený ráz lokality – například v CHKO. AS-TTE vsakovací rošty často využívají také profesionální zahradníci k parkovým úpravám nebo architekti ke zpevňování ploch například na sportovištích.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – zasakovací dlažba k ochraně stromů

Díky prostorovému působení spojených zasakovacích roštů AS-TTE dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů dřevin je často důvodem pro jejich úmrtí, a to častěji než nedostatek vláhy.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

Dotace na propustné povrchy

Podzemní vsakovací dlažba a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše této dotace na propustné povrchy činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací rošty AS-TTE a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy, jako je například propustné parkoviště s trávou nebo velké zatravněné propustné plochy pro parkování. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE zasakovacími rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.

Jak se instalují zasakovací AS-TTE ROŠTy?

Instalaci vsakovací dlažby jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. Podívejte se na naše video.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE – test vsaku vody o objemu 100 litrů

Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka)

Propustné povrchy parkoviště pro pojezd nákladních vozů - s využitím AS-TTE zasakovacích roštů

Ke stažení

Články

Pozor, zítra začínáme! Modrozelená v praxi

Ve čtvrtek 30.1. se uskuteční první seminář v Brně, následují Teplice, Plzeň, Zlín a 5 dalších míst.

29. 1. 2020

Webinář "Zahraniční zkušenosti s adaptací na změnu klimatu a úvod do modrozelené infrastruktury"

Původně plánovaný webinář na 24.1.2020 jsme pro vás z časových důvodů předtočili a je připravený ke shlédnutí již dnes.

22. 1. 2020

Modrozelená infrastruktura – vize a její využití v praxi

Už se to blíží! Příští týden 30.1. se uskuteční v Brně první ze seminářů na téma Modrozelená infrastruktura.

20. 1. 2020

Setkání klíčových aktérů projektu AQUARES

ASIO šíří myšlenku udržitelnosti a tedy i modrozelené infrastruktury všemi silami.

21. 11. 2019

Na téma recyklace navazuje modrozelená infrastruktura

Na přelomu října a listopadu úspěšně proběhly v Brně a v Praze semináře na téma recyklace.

15. 11. 2019

Obce mohou do konce října žádat o grant na zeleň ve městě

Obce, školy, spolky a další instituce z celé republiky mohou do konce října žádat o grant na zeleň ve městě.

16. 9. 2019

Využití dešťové vody v obcích aneb Velká dešťovka

Už jste využili Velké dešťovky? Víte, čeho se dotace týká a znáte podmínky dotačního programu?

23. 8. 2019

Využití srážkových vod – současný stav a trendy

Především s rostoucím ekologickým uvědoměním podpořeným dotacemi se i v České republice začíná systematičtěji uvažovat o využití srážkových vod, a to jako běžného prvku v TZB.

18. 7. 2019

Sucho v Česku ohrožuje vodní zdroje

Pět suchých let za sebou zažila České republika od roku 2014.

10. 7. 2019

Jak efektivně filtrovat dešťovou vodu?

Dešťová voda zachycená ze střech a jiných zpevněných ploch má mnoho využití – od zalévání zahrady až po využití v domě například na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce i na sprchování.

8. 7. 2019

Výzva MŽP č. 119 aneb dotace Velká dešťovka

Pro města a obce je nyní vyhlášena dotační výzva č. 119 OPŽP, tzv. „Velká dešťovka“, která se zaměřuje na správné hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech.

1. 7. 2019

Využijte dešťovku na maximum

Za posledních 10 let se výrazně zvýšila cena vody a lze očekávat, že její zdražování bude i nadále pokračovat.

28. 6. 2019

Program Dešťovka pomáhá zadržovat dešťovou vodu ... s AS-TTE ROŠTY

Jak udržet dešťovou vodu v obci? S programem Dešťovka ještě snadněji.

21. 6. 2019

Dotační programy pro Brno aneb Nachytej dešťovku!

Brno se rozhodlo bojovat proti suchu a připravilo pro své občany dva nové dotační programy.

23. 5. 2019

Máte rádi výzvy? Výzva č. 119 vám pomůže lépe hospodařit s vodou.

Nová dotační výzva č. 119 OPŽP, tzv. „Velká dešťovka“, se zaměřuje na správné hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech.

1. 4. 2019

Záznam z webináře "Srážkové vody a jejich využití pro RD i veřejné stavby"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Srážkové vody a jejich využití pro RD i veřejné stavby".

26. 2. 2019

Webinář "Srážkové vody a jejich využití pro RD i veřejné stavby"

... již tento pátek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat srážkovými vodami a jejich využitím.

20. 2. 2019

Záznam z webináře "Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTY"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTY", který proběhl minulý týden.

1. 2. 2019

Webinář "Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTY"

... již tento pátek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat zasakováním dešťové vody.

23. 1. 2019

strana: 5