Setkání klíčových aktérů projektu AQUARES

21. 11. 2019

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Tentokrát podpořilo přednáškou setkání aktérů AQUARES v Pardubicích. Setkání se konalo v příjemném prostředí podnikatelského inkubátoru a s výhledem na Zelenou bránu. Téma „ Modrozelená infrastruktura v obcích a průmyslu“ rozšiřuje zelenomodrou myšlenku z městského prostředí i na oblast venkova a průmyslu.

Tam má tato myšlenka také svá specifika, ale neznamená to, že vliv těchto oblastí na adaptaci na změnu klimatu je menší. Máme celé oblasti, kterým hrozí desertizace a máme průmyslové podniky, kde jsou hektary zpevněných ploch odvodněny bez využití srážkových vod přímo do toků a způsobují tak stejné hydraulické a klimatické jevy jako města.

Někdy stejná a někdy specifická jsou pak i řešení. Kontroverzní jsou pak někdy i argumentace ohledně opatření – střetávající se potřeby, které lidé vyžadují a následky jednání, které zdánlivě jsou od sebe oddělené (mám nárok na luxus x měl bych se z hlediska vlivu na budoucnost chovat ohleduplně). Zajímavostí na setkání bylo, že se tam objevila i konkurence nabízející zařízení na recyklaci šedých vod , a to pro umístění do vnitřních obytných prostor – např. přímo do kuchyně. Zařízení bylo prezentováno jako bezúdržbové, ale údajně je tam přinejmenším biologické čištění a UV, takže zase až tak bezúdržbové nebude. Na druhé straně je kompletně vybavené sondami a nachystáno na napojení na inteligentní dům, takže bychom se mohli poučit, co zařízení sleduje a jaký to má význam.... Konkurence roste, což znamená, že nás bude víc a o šedých vodách bude ještě víc slyšet.

Ing. Karel Plotěný

Pozn.:

Projekt AQUARES ( Water reuse policies advancement for resource efficient European regions ) je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt je zaměřen na dosažení efektivního hospodaření s vodou prostřednictvím opětovného využití vody a zajištění ochrany vodních zdrojů.