Hackathon – Udržitelné bydlení

30. 4. 2024

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

V rámci stavebního veletrhu a Festivalu architektury proběhla dvoudenní soutěž šesti universitních týmů spočívající v co nejlepším návrhu sídliště pro 500 obyvatel, v kategorii udržitelného bydlení. Za ASIO jsem působil v roli konzultanta při řešení vodního hospodářství, a to jak vně, tak i uvnitř budov. Výsledné řešení hodnotila odborná porota a ceny předával ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš. Cenu za enviromentální stránku řešení získal tým Mendelu.

Festival Architektury

Potěšilo mě, že soutěžící se nechali inspirovat řešením na lokalitě Chytré Líchy, a že při řešení MZI používali i naše výrobky.

A navíc mě překvapili schopnosti a znalosti soutěžících hned v několika oborech – počínajíc návrhem dispozice, končíc řešením energií. Určitě super přehlídka, co se týká schopností mladé generace…. Myslím, že soutěžící studenti nemusí hledat místo pro své další působení, tedy pokud nepohrdnou nabídkami těch, co je viděli v akci.

Festival Architektury

Děkujeme organizátorům za možnost se zviditelnit a být jako ASIO přítomni na takové akci jak jako partner na panelech, tak i osobně a v prostředí částečně tvořeném našimi výrobky – zelené ploty byly i na hlavním podiu.

Ing. Karel Plotěný