Jak efektivně filtrovat dešťovou vodu?

8. 7. 2019

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Využitím dešťové vody můžete ušetřit nezanedbatelnou část výdajů za vodu, proto je rozhodnutí o pořízení nádrže na dešťovou vodu poměrně snadné. Musíme ale myslet na to, že dešťová voda není úplně čistá. Tím, že přichází do kontaktu se střešní krytinou nebo svodovým potrubím, může být znečištěna listím, klacíky, pylem, prachem, ale i choroboplodnými zárodky, např. z ptačího trusu. Filtrováním dešťové vody pomocí různých filtrů dochází k odstranění nečistot a v nich přebývajících bakterií.

Pro využití dešťové vody na zahradě na zalévání nebo na mytí auta nám postačí systém, který nevyžaduje žádnou zvláštní filtraci vody, je vhodné pouze zabezpečit, aby do akumulační nádrže nebylo splavováno listí a další nečistoty a nedocházelo k jejímu zanášení.

Existuje více typů filtrů hrubých nečistot. Filtr můžete nainstalovat buď přímo do nádrže na dešťovou vodu nebo do terénu před zásobní nádrž mezi okapový svod a nádrž.

Filtry hrubých nečistot AS-PLURAFIT umožňují dle typu instalaci jak do nádrže, tak i samostatně mimo nádrž. Výšku filtrační šachty lze přizpůsobit pomocí prodlužovacího nástavce. Údržba filtru je velmi snadná – filtrační koš nebo filtrační síto jednoduše očistíte od nečistot po jeho vyjmutí. Jednotlivé elementy filtrační šachty jsou velice robustní. Díky tloušťce stěny, vhodnému žebrování a konstrukci mohou být bezpečně instalovány jako podzemní. Šachty a komponenty lze požívat i jako nadzemní, UV stabilizace je samozřejmostí.

Obr.: Filtry hrubých nečistot AS-PLURAFIT

Další možností je využití filtru dešťové vody AS-PURAIN, který svým tvarem simuluje hydraulický vodní skok známý z přírody. Téměř v každém říčním proudu můžete pozorovat, jak vodní skok funguje. Jedná se o přechod proudu o volné hladině z bystřinného do říčního proudění. Voda plynule proudí přes kámen, který je vlivem dlouholetého působení proudu vody hladce zaoblený. Za ním následuje skok, ve kterém zpravidla vzniká rotující vodní válec. Díky zvýšené energii vody ve vodním válci jsou pak unášeny lehké i těžší částice proudem do další části filtru a samovolně se čistí. Robustní síto ve filtru AS-PURAIN je prakticky nezničitelné a není třeba ho měnit po celou životnost filtru. Jeho lichoběžníkový tvar zabraňuje usazování nečistot a zanášení síta. Nečistoty na vodní hladině v akumulační nádrži dešťové vody jsou stahovány pomocí skimmeru, který je integrován přímo ve filtru. Filtr obsahuje zpětnou klapku, která zabraňuje zpětnému vzdutí špinavé vody z odtokového kanálu a vniknutí malých zvířat kanalizací do akumulační nádrže.

Obr.: Filtr dešťové vody AS-PURAIN

Nejlepší místo pro instalaci filtru AS-PURAIN je přímo v akumulační nádrži dešťové vody. Není nutné budovat další šachtu. Všechny části střechy tak mohou být napojeny na jeden jediný společný filtr dešťové vody. Filtr můžete použít i jako přepad akumulační nádrže díky integrovanému skimmeru. Díky malému výškovému rozdílu hladin ve filtru, ale také díky malým stavebním rozměrům, lze umístit filtr AS-PURAIN do většiny stávajících akumulačních nádržích.

Obr.: Systém využití dešťových vod

Některé nádrže jsou filtračním systémem vybaveny již z výroby. Například podzemní nádrže na dešťovou vodu AS-REWA jsou vybaveny průtokovým filtrem hrubých nečistot AS-PURAIN na vstupu. Nádrže AS-REWA umožňují komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod. Primárně slouží k zachycení srážkové vody z okapů, ale podle potřeby mohou být využity i k recyklaci dešťové vody v domácnosti, na kropení zahrady nebo na regulovaný odtok dešťové vody z pozemku, který požadují předpisy.

Nyní můžete na výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech získat dotaci až 50 % díky dotačnímu programu „ Dešťovka “. Dotaci až do výše 55 tisíc Kč na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady mohou získat všechny domácnosti z celé České republiky, i mimo vyhlášené suché oblasti. Program Dešťovka je otevřen i lidem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

Mgr. Andrea Binková