Ohlédnutí za festivalem architektury

7. 5. 2024

Dešťová voda v domě

Ve společnosti Vítků a nejrůznějších organizací sdružujících nadšence kolem udržitelné architektury jsme se v průběhu čtyř dnů objevovali jak na jevišti, tak i na dalších akcích (např. v programu Cechu Topenářů). Potěšilo mě, že MZI byly v podstatě věnovány dva dny. Vypadá to, že je to i jedna z mála akcí, která má stoupající úroveň a tím pádem i návštěvnost. Paradoxně se to neprojevuje v množství stánků, ale lidí v uličkách a na přednáškách. Návštěvníků oproti loňsku podstatně přibylo, alespoň první dva dny.

 

 Festival architektury

 

 

A o čem byla přednáška? 

Obec a voda – řešení zeleně, srážkových vod a sanitace (Karel Plotěný)

V praxi se setkáváme s pojmy jako jsou modro-zelená infrastruktura, hospodaření se srážkovými vodami, cirkulární ekonomika, udržitelné řešení sanitace. V příspěvku bude představeno co konkrétně ve vztahu k sídlům si pod těmito pojmy představit, včetně technických řešení a cenových relací.  A jak se rozhodovat podle kritérií udržitelnosti.     … pro starosty, projektanty, architekty

 Ing. Karel Plotěný