Záznam z webináře "Srážkové vody a jejich využití pro RD i veřejné stavby"

26. 2. 2019

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Využívání dešťových vod v podobě decentralizovaných systémů je nedílnou součástí adaptačního plánu na změny klimatu v ČR. Je nezbytné nahlížet na dešťovou vodu jako na nenahraditelný zdroj. V rámci semináře vás seznámíme s aktuálními hrozbami změn klimatu, plánovanými adaptačními opatřeními (jako například dotační titul dešťovka ) a praktickými způsoby hospodaření s dešťovou vodou .

Záznam z webináře najdete na YouTube: https://youtu.be/yanQKUVLvPg .