Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

24. 11. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Za pomocí vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE , bylo vytvořeno Kalové pole u kořenové čistírny odpadních vod v obci Chloumětín.

vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

Vegetační pytle jsou šité ze speciální prodyšné tkaniny, která umožňuje jejich prorůstání kořeny bez snížení jejich strukturálních vlastností. Zeleň plní nejen estetickou funkci, ale slouží také jako prvek zlepšující lokální mikroklima. Systémově je produkt využíván také jako vhodné řešení pro revitalizaci vodních toků. Prodyšnost pytlů podporuje interakci mezi korytem řeky a okolím – doplňování spodní vody. Minimalizuje potřebu instalace drenážních systémů při zpevňování větších svahových celků a současně přivádí vodu ke kořenům vysazené vegetace.

Ing. Marcel Kenja