Modrozelená infrastruktura – vize a její využití v praxi

20. 1. 2020

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Modrozelená infrastruktura řeší, jak udržet vodu ve městech a v krajině. Způsobů je mnoho, stejně jako oblastí, ve kterých můžeme využít dešťovou vodu.

Srdečně vás zveme na seminář Modrozelená infrastruktura aneb vize, technická řešení a legislativa na modro-zelené téma , v rámci kterého vám představíme vizi modrozelené infrastruktury, rozličná technická řešení a konkrétní situace, ve kterých je můžete využít. Na problematiku se podíváme i z hlediska legislativy, jaká řešení podporuje a nepodporuje a co z toho pro nás plyne.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz odkaz na přihlašovací formulář):

http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular .

V rámci semináře vám představíme i unikátní projekt výroby piva z dešťové vody pod názvem Zmoklá sova a každý z vás obdrží jako dárek pivo na ochutnávku.

Hlavní odborná témata

  • Srážkové vody v souvislostech – klima, čistota vody v tocích, znečištění srážkových vod, odlehčovací komory
  • Modrozelená infrastruktura a města – klima ve městech, zeleň ve městech, vodní prvky
    - propustné povrchy, recyklace bazénových vod, pyrolýza, …
  • Venkov a modrozelená řešení – čím mohou přispět obce a zemědělství, a naopak čím jim může přispět stát; MULTIFERM, úpravny vody
  • Průmysl a modrozelená řešení – využití srážkových vod na nejrůznější účely, čištění odpadních vod, recyklace vod, rekuperace tepla

Termíny a místa:

30.01.2020 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
05.02.2020 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
06.02.2020 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
11.02.2020 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

13.02.2020 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
18.02.2020 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

20.02.2020 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124, 709 24 Ostrava

25.02.2020 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,
148 28 Praha 4 – Kunratice

26.02.2020 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec
Králové

Účastnický poplatek:

Vložné 400 Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200 Kč.

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Tým ASIO