Webinář "Hospodaření s dešťovou vodou"

24. 9. 2021

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Připravili jsme pro vás další bezplatný on-line seminář (webinář) tentokrát na téma " Hospodaření s dešťovou vodou – velká Dešťovka, AS-TTE ROŠTy" , který je již nyní dostupný na ASIO YouTube: https://youtu.be/qUd2rROC7GY

Anotace: Akumulace srážkové vody a možnosti jejího dalšího využití. Technologie pro úpravu dešťové vody a návrhy vhodných akumulačních jímek . Výměna nepropustných povrchů za propustné povrchy . Studie, projekt, dotace, realizace. Dotační výzva č. 144.

Současně vás zveme na naše podzimní semináře na téma:

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

V době "covidové" došlo ke spoustě změn ve všech směrech. V rámci semináře vám přineseme novinky z vodohospodářství, a to z oblasti legislativní a technické.

Termíny a místa konání

2.11.2021 – Brno, ASIO, Kšírova 552/45, 619 00 Brno
4.11.2021 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice

Témata semináře

  • Šedé vody – legislativa, technika i zkušenosti z praxe
  • Chatové oblasti a jejich řešení – přerušovaně užívané objekty + nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp CHATA
  • Vegetační ČOV – náklady, provoz, výsledky
  • Suché záchody – uplatnění a praktické postřehy
  • Recyklace bazénových vod – AS-POOLREC – provozní úspory, realizované projekty
  • Modrozelená infrastruktura – řešení a nové výrobky, pokrok v myšlení, střety s legislativou
  • Zkušenosti z vodohospodářských scanů v průmyslu – jak na ně, a kde se opatření vrátí nejrychleji
  • Cirkulární ekonomika a zemědělství, udržitelnost v jejím kontextu představení případových studií
  • Vývoj sorbentu na odstranění a recyklaci fosforu a jeho uplatnění na komunálních čistírnách odpadních vod

Další informace:

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

Přihláška:

https://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular