Instalace a hydroosev vegetačních pytlů

21. 10. 2021

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Pro překlenování výškových rozdílů nebo zpevňování svahů jsou nejčastěji používané betonové tvárnice či zděná řešení, které nejsou ideální kvůli vysoké objemové hmotnosti, minimální propustnosti vody či hlučnosti. Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE jsou jedinečnou alternativou k těmto klasickým řešením.

Systém AS‐GREENSLOPE je patentovaný vegetační systém, který slouží pro regulaci eroze, ke zvýšení stability svahu, jako opěrná zeď či k ochraně břehů koryta. Vegetační pytle jsou šité ze speciální prodyšné tkaniny, která umožňuje jejich prorůstání kořeny bez snížení jejich strukturálních vlastností. Zeleň plní nejen estetickou funkci, ale slouží také jako prvek zlepšující lokální mikroklima. Systémově je produkt využíván také jako vhodné řešení pro revitalizaci vodních toků. Prodyšnost pytlů podporuje interakci mezi korytem řeky a okolím – doplňování spodní vody. Minimalizuje potřebu instalace drenážních systémů při zpevňování větších svahových celků a současně přivádí vodu ke kořenům vysazené vegetace.

Vegetace

Vegetace může být aplikována hydroosevem nebo výsadbou. Vkládání rostlin mezi pytle a sázení se provádí při stavbě zdi. Výsadba a hydroosev se provádí po jejím dokončení. Upřednostňovanou metodou je hydroosev. Hydroosev (hydroseeding) vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE – způsob osévání ploch, při kterém se rovnoměrně nanáší směs osiva, vody, umělého hnojiva, organické hmoty a protierozních přísad.

Vegetace by měla být vybírána s ohledem na životní prostředí – počasí, podnebí, expozici atd. V závislosti na umístění a klimatu může být zapotřebí začlenit do systému AS‐GREEN SLOPE zavlažovací systém. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít kapkový zavlažovací systém umístěný mezi vybranými řádky.

Dokončená instalace vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE

Dokončená instalace vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE

Hydroosev vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE Hydroosev vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE Hydroosev (hydroseeding) vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE

Vegetace po hydroosevu Vegetace po hydroosevu

Vegetace 3 týdny po hydroosevu

Více informací naleznete na stránce Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE .