Plaťte pouze za vodu, která skutečně odtéká

7. 10. 2021

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Přeliv AS-TOMMYSHAFT slouží k měření aktuálního průtoku dešťových vod na odtoku z areálů, ve kterých jsou vody svedeny do retenčních nebo vsakovacích objektů nebo podobných zařízení. Z těchto areálů voda odtéká řízeným odtokem do kanalizací nebo vodotečí. Toto zařízení po kalibraci slouží jako fakturační měřidlo skutečných odtoků. Investorovi to přináší finanční úsporu v tom smyslu, že platí pouze za vodu, která skutečně odtéká, neplatí tedy paušální poplatek, který je stanoven na základě odvodňovaných ploch. AS-TOMMYSHAFT je navržený dle požadavků nové normy TNV 259305 „Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou“.

ASIO AS-TOMMYSHAFT měření průtoku dešťových vod

Tento systém měření dešťových vod opakovaně navrhujeme jako měrný objekt za retenčními a vsakovacími objekty, kde jsou průtoky od cca 0,1 l/s do 39 l/s, zařízení je vhodné osadit za vegetační čistírnu odpadních vod .

Více informací najdete na Měření průtoku dešťových vod AS-TOMMYSHAFT

Ing. David Šmídek