Ukázka uplatnění vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE v Praze

25. 7. 2023

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Zákazník se zabýval úpravami pozemku při výstavbě nového bytového domu v Praze 5, mezi ulicemi Erbenova a Mošnova. Jeho cílem bylo zpevnění dvou svahů, zabránění jejich případného sesuvu a ochrana půdy před erozí během dešťů. Chtěl vytvořit vhodné podmínky pro růst zeleně ve svazích kolem bytového domu a ideálně se vyhnout dalšímu použití betonu, který je v okolí již nadměrně zastoupen.

Jak je patrné z fotografie, první svah o výšce přibližně 5 metrů a délce 15 metrů se nachází podél schodů hned za kruhovým objezdem na Erbenově ulici. Druhý svah je velmi těžko přístupný, lze jej vidět pouze z Mošnovy ulice. Tento svah má strmý sklon, výšku přibližně 13 metrů a šířku 5 metrů.

vegetační pytle ke zpevnění svahu AS-GREEN SLOPE

Realizaci provedla zahradní firma, která ocenila jednoduchost instalace vegetačních pytlů a jejich schopnost být použity i v nepřístupných místech, jako je právě tento případ.

Ing. Marcel Kenja