Zelený a udržitelný trávník se zatravňovací dlažbou AS-TTE ROŠT

27. 11. 2023

Dešťová voda & MZI

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Téma udržitelnosti trávníku v zatravňovací dlažbě pro zpevnění propustné povrchy AS-TTE ROŠT vzbuzuje u spousty investorů a zákazníků jisté obavy. Jak tedy udržet trávník zelený a pěkný v zatravněném systému AS-TTE ROŠT, tak aby dlouhodobě prosperoval a bylo co nejméně starostí s jeho péčí?

Zatravňovací dlažba AS-TTE ROŠT

Parkplatz Garten-Land Wohlhüter, plocha 550 m2, realizace z roku 2013.

Použitím zasakovacích roštů, také známých jako zatravňovací dlažba či tvárnice, pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT se významně zlepšují podmínky pro růst trávníku. Klíčovou funkcí roštů AS-TTE ROŠT je rozložení zátěže na větší plochu. Zámkové propojení a velká styčná plocha roznáší sílu odvozenou od kola do daleko větší plochy, než je tomu u jiných systémů. Celý systém je pak možné ukládat na méně zahutněné vrstvy a tím je umožněno trávě prokořenit do hlubší vrstvy. Menší stupeň zhutnění navíc podporuje lepší obousměrné proudění vody a vzduchu. V půdě se lépe daří mikroorganismům a tím se zlepšují růstové podmínky. Nesporná výhoda roštu AS-TTE je, že nedochází k takovému ohřátí a vysušení povrchu jako je tomu u betonových systémů, a to opět znamená lepší udržitelnost trávy.
AS-TTE ROŠT je na trhu již více než 2 desetiletí a díky dlouhodobým zkušenostem, jsme přesvědčeni, že zatravňovací dlažba AS-TTE ROŠT je jedním z nejlépe navržených roštů, který skutečně umožňuje trávě růst.

Obecně se dá říci, že proto, abychom dosáhli co nejlepších podmínek pro dlouhodobě zdravý růst trávníku jsou klíčové faktory:


- TRAVNÍ SMĚS – správný výběr
- PÉČE O TRÁVNÍK – zálivka, sečení, vertikutace, hnojení, odplevelování
- SUBSTRÁT – je důležitý pro prosperitu trávníku


A podobně je tomu i v případě zatravnění zasakovacích roštů AS-TTE ROŠT, avšak je rozdíl, jestli se staráme o trávník na volné ploše nebo o trávník v mřížkové struktuře v AS-TTE ROŠTU na kterém parkují auta.
Zatravněné řešení AS-TTE ROŠTŮ je vhodné, pokud je doba parkování co nejkratší. Doporučuje se, aby auta na zatravněném povrchu nezůstávala déle než 8 - 10 hodin denně.


TRAVNÍ SMĚS - správný výběr travní směsi je klíčový pro vytvoření zdravého, odolného a krásného trávníku

V důsledku celosvětových klimatických změn dochází ke značným výkyvům počasí. Bleskové povodně se střídají s dlouhými obdobími sucha, což má za následek, že trávníky během vegetace stále častěji trpí nedostatkem vláhy. Podle portugalských trávníkářů, kteří vycházeli z vlastních zkušeností na pokusných políčkách, v období letních přísušku přežila jenom kostřava rákosovitá, která má zcela mimořádné schopnosti vyrovnat se s nedostatkem vláhy.

Pokusná políčka

Pokusná políčka - sytě zelená kostřava rákosovitá.

Řady nově vyšlechtěných odrůd kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.) mají mnohem lepší vlastnosti než původní odrůdy. Výrazně tmavě zelené úzké listy s pěknou texturou tvoří hustý trs – v případě volného prostoru vytváří výběžky, ze kterých rostou nové trsy, a tím dokáže zaplnit prázdná místa v trávníku. Velmi pěkně obrůstá po sečích, ale přitom netvoří příliš hmoty. Je suchovzdorná, mrazuvzdorná, tvoří pěkný nízkovzrůstový hustý trávník a má excelentní odolnost vůči sešlapání. Vyznačuje se vysokou vytrvalostí, je odolná vůči houbovým chorobám, není náročná na kvalitu půdy, snese pH kyselé i zásadité.
Kostřava rákosovitá je travní druh, který hluboce koření, a to až v hloubce kolem 30 - 60 cm pod povrchem půdy, a proto je schopna si opatřit vláhu i na suchých stanovištích. Paradoxně se však uplatní i v zamokřených lokalitách, kde se s přebytkem vody vyrovná.
Kostřava rákosovitá nevyžaduje pravidelnou vertikutaci, tato tráva má tendenci tvořit hustší a odolnější trávník sytě zelené barvy s menším množstvím plstě, který vykazuje lepší průchodnost vzduchu a živin bez nutnosti vertikutace.

Kostřava rákosovitá

Vzhledem k velikosti osiva doporučujeme výsevek 5-6 kg/100 m2, při menším výsevku dochází k tvorbě trsů a z i tohoto důvodu je nevhodné její malé zastoupení ve směsech. Vždy je potřeba, aby směs obsahovala kostřavy rákosovité minimálně 50-80 %. Kostřava rákosovitá poměrně pomalu vzchází, asi za 2 - 3 týdny. Optimální výška sečení je na 5 cm, které se provádí podle potřeby, odhadem cca 6 - 12x za rok. Vždy je lepším řešením sekat častěji a vždy jen o 1/3 délky, tím tráva výrazně posílí a bude i odolná. Kostřava rákosovitá nevyžaduje pravidelnou závlahu. Směs je možné vysévat od jara až do konce září. Snáší velmi vysokou zátěž, je odolná proti sušení a zasolení. Je vhodná pro oblasti s nízkou údržbou a problémovými půdními podmínkami.
Velmi dobře se osvědčila v kombinaci s malým množstvím kvalitní nízkovzrůstné Lipnice luční, optimum je 90 % Kostřavy rákosovité a 10 % Lipnice luční.
Podle zkušeností realizátorů můžeme konstatovat, že tato travní směs je dobrou volbou pro zatravnění parkovišť systému AS-TTE ROŠT.

PÉČE O TRÁVNÍK - zálivka, sečení, hnojení, vertikutace, odplevelování

Nově založené trávníky vyžadují častější závlahu a malé dávky vody. Je vhodné je podpořit hnojivem, které podporuje klíčení semen a rozvoj kořenového systému. Hnojivo by mělo mít vyšší obsah dusíku a fosforu. Na nově založené parkoviště se doporučuje neparkovat, dokud tráva nevzejde a neproběhne první sečení. Zpravidla to může být 4-6 týdnů.
Již zapojené trávníky by měli mít méně častou závlahu, ale vyšší dávky. Zalévejte v závislosti na počasí, vodě a travnatosti plochy. Množství na jednu zálivku přibližně 15 l / m2.
Sečení se provádí podle potřeby, závisí na druhu travní směsi a klimatických podmínkách. Vždy je lepším řešením sekat častěji a vždy jen o 1/3 délky, tím tráva výrazně posílí a bude i odolná.

Jarní hnojení trávníku je nejlépe provádět až poté, co se trávník plně probudí ze zimního spánku a začne aktivně růst, projevujícím se zelenou barvou. Doporučuje se použití hnojiva s vysokým obsahem dusíku s dlouhodobým uvolňováním živin. Hnojení trávníku podporuje růst nových výhonků a kořenů, a to přispívá k hustotě a plnosti trávníku. Silný kořenový systém zajišťuje lepší příjem vody a živin z půdy, což zvyšuje odolnost trávníku vůči stresovým podmínkám a urychluje jeho regeneraci po případných poškozeních.

Pro podzimní hnojení trávníku použijte hnojivo se zvýšeným obsahem draslíku, který podporuje vyzrávání rostlinných pletiv a tvorbu zásobních látek před zimou. Tímto hnojením zvyšujeme jeho odolnost proti vymrzání, napadení houbovými chorobami a jiným stresovým faktorům.

Při údržbě trávníků se používá mechanická vertikutace. Tento proces zlepšuje jeho provzdušnění, propustnost pro vodu a odstraňuje plsť neboli thach (vrstva odumřelých stébel, kořenů a dalších organických materiálů). Vzhledem k mřížkové struktuře AS-TTE ROŠTŮ není možná mechanická vertikutace.
Alternativou mechanické vertikutace je aplikování likvidátoru travní plsti s aktivními bakteriemi. Tento přípravek na trávník jen rozhodíte, zavlažíte a udržujete stále vlhký. O vše ostatní se už postarají přírodní bakterie obsažené v přípravku. Urychlí rozkladný proces stařiny a dodají mu humusové látky z rozložených zbytků trav.
Odplevelení provádějte ručně, nebo můžete použít přípravky proti dvouděložným plevelům v trávníku.


SUBSTRÁT - je klíčovým prvkem pro prosperitu trávníku

Vegetační substrát vyplňujeme níže než rošt cca 1,5 – 2 cm pod úroveň roštu, tímto nedochází k takovému zhutňování substrátu, jelikož kola vozidel po něm nejezdí. Tímto způsobem také chráníme kořenový systém trávy, protože automobily jezdí především po roštu a méně po samotném trávníku.

Kvalitní substrát je klíčovým faktorem pro dlouhodobě prosperující trávník v zatravňovacích roštech AS-TTE ROŠT. Substrát má mít takovou strukturou, která se po čase příliš nezhutňuje (nesléhává) a musí být dobře propustný pro vodu a vzduch, což umožní kořenům trávníku volný přístup ke kyslíku a živinám. Je vhodné použít substrát, který je strukturní se schopností zadržování vlhkosti, který obsahuje dostatečné množství organické hmoty, která dodává živiny rostlinám. Obsahuje vhodné minerály a živiny, jako jsou dusík, fosfor, draslík a další stopové prvky, které podporují zdravý růst trávy.
Pokud se systém AS-TTE ROŠT používá jako decentralizovaný systém odvádění srážkových vod, doporučuje se vytvořit propustnost svrchních vrstev s propustností ≥ 5 x 10-5 m/s.
Důležité je, aby substrát měl správnou pH hodnotu, která umožňuje optimální vstřebávání živin rostlinami.

Společnost ASIO NEW dodává nejen rošty AS-TTE, ale také speciální podkladní a výplňové substráty včetně travní směsi. Tyto produkty nejenže plní výše uvedené funkce, ale také zároveň zajišťují sorpci případných úkapů z aut.


Zdroje informací:
Autor: Profi Press. Název článku: Kostřava rákosovitá v trávnících, 14. 09. 2011, Text a foto Ing. Marie Hrubá, Agriservis, spol. s r. o., Zlín
https://zahradaweb.cz/kostrava-rakosovita-v-travnicich/
Autor: SEED SERVICE s.r.o. Název článku: Problémy se suchem, 13. 7. 2021
https://seedservice.cz/problemy-se-suchem
Autor: Agrostis Trávníky, s.r.o. Název článku: KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER.)
https://www.agrostis.cz/produkt/kostrava-rakosovita-festuca-arundinacea-schreber#text-more
Autor: Ing. Jiří Komzák, BB com s.r.o. Název: Profi substráty = cesta k efektivitě, časopis Zahradnictví 2/2013
http://www.bbcom.cz/napsali-o-nas/BBcom_clanek_z02_13_nahled3.pdf
Autor: Ing. Jiří Komzák, BB com s.r.o. Název: Profesionální trávníkové substráty a osiva, časopis Svět zeleně 1/2013
http://www.bbcom.cz/napsali-o-nas/profesionalni-travnikove-substraty1-2013.pdf
Autor: SEED SERVICE s.r.o. Název: Katalog trávníkové směsi zelené hnojení.
https://seedservice.cz/media/cache/file/fe/Katalog-travy-M.pdf

Použitá literatura:
Autor: Ing. Josef Straka, Ph.D., Ing. Marie Straková, Ph.D. Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov. Název: Zakládání trávníků a péče o trávníky. Vydal Svaz zakládání a údržby zeleně v rámci projektu zahradnická perspektiva, 2011 https://www.szuz.cz/UserFiles/File/Zakladani%20travniku%20a%20pece%20o%20travniky.pdf
Autor: Ing. Radek Macháč, Ph.D., Ing. Jan Frydrych. Název: Pěstování kostřav (Festuca sp.) na semeno, Vydal: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 2020
http://www.oseva-vav.cz/index_soubory/Publikace.htm


Ing. Marcel Kenja